Trappan

Real rådgav Trappan vid förvärv av en fastighetsportfölj.

Real Advokatbyrå agerade rådgivare när det nybildade fastighetsbolaget Trappan förvärvade en portfölj innehållande sex fastigheter. Transaktionen slutfördes under det första kvartalet 2022.

Portföljen är belägen i södra och mellersta Sverige och uppgår till cirka 16 000 kvm. Bland hyresgästerna finns välkända namn som NetOnNet, Willys, Elon och Nordic Wellness.

Fastighetsbolaget Trappan har som mål att bygga upp en diversifierad fastighetsportfölj med aktiv förvaltning för en god värdeutveckling. Bolaget växer med fokus på affärsmöjligheter i växande städer och huvudsakligen inom kontor, Big Box (storhandel, lager och lätt industri) samt nyproducerade bostäder. Trappan har som målsättning att inom en femårsperiod inneha en fastighetsportfölj om 10 miljarder kronor.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson samt Associates Robin Skoglund and Sanna Ekvall.

År 2022
Plats    Södra och mellersta Sverige

Kontakt