Trappan

Real rådgav Fastighetsbolaget Trappan i dess förvärv av två fastigheter i Jönköping

Real rådgav fastighetsbolaget Trappan vid förvärv av två fastigheter med drygt 3 500 kvm lager- och handelsytor. Fastigheterna är belägna i Hedenstorp, Jönköping. Transaktionen slutfördes under det andra kvartalet 2022.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson samt Associates Simon Gille-Johnson, Emelie Bergman och Joel Öhrn.

År 2022
Plats    Jönköping

Kontakt