Stendörren Fastigheter AB

Real rådgav Stendörren Fastigheter AB vid förvärv av en fastighetsportfölj i Uppsala och Enköping.

Real rådgav Stendörren Fastigheter AB vid förvärv av tre fastigheter från Queenie Holding AB och MCA förvaltning i Uppsala AB till ett underliggande fastighetsvärde om 140 000 000 kronor. Fastigheterna är belägna i Uppsala och Enköping. Transaktionen slutfördes under det fjärde kvartalet 2018.

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, som äger, förvaltar och utvecklar lagerlokaler, logistik, industrilokaler och kontorslokaler i Storstockholm och Mälardalen.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson och Associate Carl Svensson.

År 2018
Plats    Enköping, Uppsala
Värde 140 000 000 kronor

Kontakt