Regio

Real rådgav Regio vid förvärv av en industrifastighet

Real Advokatbyrå rådgav Regio vid förvärv av en industrifastighet på 42 500 kvm i Norrköping.

Fastigheten är belägen i ett passande läge för verksamhetslokaler, precis intill den nya avfarten från E4:an. Fastigheten är 42 500 kvm stor och innehåller verksamhetslokaler för industri, lager och logistik. Tillträdesdagen var den 15 november 2021.

Fastighets AB Regio äger och förvaltar kommersiella fastigheter i växande större regionstäder och storstädernas ytterområden. Bolagets affärsidé är att skapa en stabil avkastning till sina ägare genom långsiktigt ägande och en aktiv, lokalt förankrad förvaltning. Portföljen omfattar fastigheter med en uthyrbar area om drygt 600 000 kvm. Regio är ett samägt fastighetsbolag som startades av Tredje AP-fonden och Brunswick Real Estate under 2015. Brunswick förvaltar det samägda bolaget där AP3 är majoritetsägare.

Byråns team inkluderade främst Partner Patrik Lilieblad och Associates Ludwig Mild och Amanda Nilsson.

År 2021
Plats    Norrköping

Kontakt