Privata investerare

Real rådgav vid försäljning av Stockholm Dental Group AB till Aqua Dental AB.

Real rådgav privata investerare vid försäljningen av Stockholm Dental Group AB till Aqua Dental AB. Transaktionen slutfördes under det tredje kvartalet 2017. Köpeskillingen erlades i kontanter och värdepapper.

Den sammanslagna verksamheten, som bedrivs under namnet Aqua Dental, är en av Sveriges största, och mest ansedda, privatägda tandläkarkedjor.

Byråns team inkluderade främst Partner Patrik Lilieblad och Associate Mikaela Rennerfelt.

År 2017
Plats    Stockholm

Kontakt