Nyfosa

Real rådgav Nyfosa i dess förvärv av åtta fastigheter i Kalmar

Real rådgav Nyfosa vid förvärv av åtta industrifastigheter belägna i Kalmar från SBB till ett förvärvspris om 340 miljoner kronor, före avdrag för latent skatt om 20 miljoner kronor. Fastigheterna har en uthyrningsbar yta om cirka 36 000 kvadratmeter och de största hyresgästerna utgörs av Prestando Kalmar, Halltorp Rördelar och Kalmar Kommun. Transaktionen slutfördes under det tredje kvartalet 2022.

Nyfosa är ett transaktionsintensivt fastighetsbolag som skapar värde genom att bygga hållbara kassaflöden och ständigt utvärdera nya affärsmöjligheter. Med sin opportunistiska strategi investerar Nyfosa i fastigheter i olika geografier och kategorier och är idag aktivt på den svenska, finska och norska marknaden med fokus på kommersiella fastigheter i tillväxtkommuner. Fastigheterna förvaltas och utvecklas i nära samarbete med hyresgäster och omgivande samhälle med perspektivet att hållbarhet och lönsamhet hör ihop. Per den 31 mars 2022 uppgick Nyfosas fastighetsvärde till cirka 37,8 MDSEK. Nyfosas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap sedan 2018.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson samt Associate Joel Öhrn.

År 2022
Plats    Kalmar
Värde 340 000 000 kronor

Kontakt