NREP

Real rådgav NREP vid förvärv av projektfastighet i Tumba, Stockholm.

Real rådgav NREP vid förvärv av en projektfastighet i Tumba, Stockholm, från KopparCronan. På fastigheten finns en pågående detaljplanprocess och det finns en vision om att uppföra drygt 200 bostäder på fastigheten. Transaktionen slutfördes under det andra kvartalet 2020.

NREP, grundat 2005, är en ledande nordisk fastighetsinvesterare med fokus på defensiva värdeskapande investeringsstrategier i utvalda segment av den nordiska fastighetsmarknaden. NREP har flera gånger rankats som världens mest konsekvent presterande fastighetsinvesterare. NREP förvaltar totalt 2,5 miljoner kvadratmeter i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Idag har NREP drygt 300 anställda. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson samt Associates Johan Asklund, Linnea Thörnvik och Emma Hellberg.

År 2020
Plats    Stockholm, Tumba

Kontakt