NREP

Real rådgav NREP vid förvärv av handelsfastigheten Näsbypark Centrum från Altira AB.

Real rådgav NREP vid förvärv av handelsfastigheten Näsbypark Centrum från Altira AB. Transaktionen slutfördes i februari 2016.

NREP, grundat 2005, är ett private equity-bolag verksamt inom fastighetsbranschen. NREP är en av de mest konsekvent högpresterande PERE-förvaltarna i världen. Verksamheten etablerades i Sverige, Finland, och Danmark och den första fonden lanserades under 2006. Sedan dess har bolaget lanserat sammanlagt tio fonder och etablerat verksamhet även i Norge. Idag har NREP mer än 100 anställda, varav 56 är specialister inom transaktioner eller förvaltning av fastigheter. Bolaget är än idag helägt av dess delägare, vilka har gått från de ursprungliga tre till dagens tolv. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partner Mikael Laag och Associates Mikaela Rennerfelt, Johan Wrisemo samt Frida Lindberg.

År 2016

Kontakt