Nordisk Renting

Real rådgav Nordisk Renting vid förvärv av en fastighetsportfölj

Real Advokatbyrå agerade rådgivare när Nordisk Renting ingick ett avtal om att köpa en fastighetsportfölj innehållande fyra fastigheter. Fastigheterna är belägna i Stockholm och Uppsala län och uppgår till cirka 70 818 kvm mark. På fastigheterna finns byggnader bestående av 33 864 kvm uthyrningsbar yta som är uthyrda till Volvo Cars. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 1,2 miljarder kronor.

Nordisk Renting bildades 1986 i Sverige. Verksamheten har sedan utvidgats geografiskt. I dag ligger tyngdpunkten på Sverige och Finland, men de arbetar aktivt även i Norge. Nordisk Rening är ett fastighetsägande bolag som skapar skräddarsydda, långsiktiga kundlösningar. Företaget hade Nordea som huvudägare fram till 2003, då den brittiska storbanken RBS förvärvade verksamheten. Idag är Nordisk Renting en del av NatWest koncernen (f.d. RBS Group).

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson och Associate Simon Gille-Johnson, Linnea Thörnvik och Simon Lassa.

År 2022
Plats    Mellersta Sverige
Värde 1 200 000 000 kronor

Kontakt