Logicenters

Real rådgav Logicenters i dess förvärv av mark om 96 000 kvm i Landskrona samt tecknande av hyresavtal med Dagab

Real rådgav Logicenters vid förvärv av mark om 96 000 kvm i Landskrona samt tecknande av hyresavtal med Dagab rörande uppförandet av en 37 500 kvm stor logistikanläggning till Dagab. Projektet innefattade uppförande av 7 000 solcellspaneler på taket som täcker en yta om cirka 30 000 kvm.

Logicenters, som är en del av NREP, är en ledande utvecklare och ägare av moderna logistikanläggningar i Norden med närvaro i Sverige, Danmark, Norge och Finland och över 1,3 miljoner kvadratmeter logistikutrymme. De utvecklar, återutvecklar och äger moderna logistikanläggningar i samtliga nyckelområden inom regionen. Logicenters är specialiserade på modern logistik och samtliga anläggningar håller den höga standard, kvalitet, effektivitet samt flexibilitet som världsledande logistikverksamhet kräver.

År 2022
Plats    Landskrona