Life Science Partners, Ysios Capital, Sunstone Capital and Flerie Invest

Real rådgav ett konglomerat av investerare vid deras investering i OxThera AB.

OxThera AB genomförde en kapitalanskaffning om 32 000 000 euro för att slutföra utvecklingen av Oxabact®. Utöver de nuvarande aktieägarna Kurma Partners, IdInvest (Frankrike), Stiftelsen Industrifonden och Brohuvudet (Sverige), investerade Life Science Partners (Nederländerna), Ysios (Spanien), Sunstone (Danmark) och Flerie (Sverige) såsom ”co-investors”, vilka Real rådgav i framförallt struktur och ägarfrågor avseende investeringen. Investeringen gjordes genom teckning av en ny aktieklass. Transaktionen avslutades under fjärde kvartalet 2016.

OxThera är ett svenskt bioteknikbolag vars huvudsakliga inriktning är att utveckla läkemedel för behandlingar av primär hyperoxaluri. OxThera har världsomfattande rättigheter för tillverkning av läkemedel och metoder för behandling av primär hyperoxaluri. Bolaget utvecklar för närvarande två läkemedel; Oxabact®, vilket är för behandling av hyperoxaluri, och Oxazyme®, vilket är för behandling av dietisk hyperoxaluri och förebyggande av njurstenar. Oxabact® har särläkemedelsstatus i såväl Europa som USA för behandling av primär hyperoxaluri samt i Europa för behandling av så kallad korttarmssyndrom.

Byråns team inkluderade främst Partner Patrik Lilieblad samt Associates Johan Wrisemo och Frida Lindberg.

År 2016
Plats    Stockholm
Värde 32 000 000 euro

Kontakt