Emilshus

Real rådgav Emilshus i dess förvärv av en fastighet i Linköping

Real rådgav Emilshus vid förvärv av en fastighet belägen i Mörtlösa handelsområde i nordöstra Linköping från Stenhus Fastigheter till ett förvärvspris om 72 miljoner kronor. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 4 716 kvadratmeter och är fullt uthyrd till Ahlberg-Dollarstore. Årligt hyresvärde uppgår till 5,7 miljoner kronor och återstående löptid för hyresavtalet är drygt sex år.

Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med Småland som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per den 31 december 2022 till cirka 786 100 kvm uthyrningsbar area fördelat på 125 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm sedan juni 2022.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson samt Associates Simon Gille-Johnson och Joel Öhrn.

År 2023
Plats    Linköping
Värde 72 000 000 kronor

Kontakt