Emilshus

Real rådgav Emilshus i dess förvärv av åtta fastigheter i Linköping, Norrköping och Motala

Real rådgav Emilshus vid förvärv av åtta fastigheter belägna i Linköping, Norrköping och Motala. Fastigheterna är fullt uthyrda till hyresgäster såsom Ramirent, Dahl, Ramudden, Renta, Elajo och Wurth.

Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med södra Sverige som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per den 30 september 2023 till cirka 794 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 127 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm.

År 2024
Plats    Linköping, Motala, Norrköping

Kontakt