Coeli

Real rådgav Coeli vid förvärv av två fastigheter i Hässelby och Borås.

Real rådgav Coeli Fastighet II AB (publ) vid förvärv av två fastigheter i Hässelby, Stockholm och Borås. Fastigheterna har en uthyrningsbar area om 2 340 kvm respektive 2 540 kvm och är fullt uthyrda till Plantagen. Coeli kommer under innehavstiden att förädla fastigheterna. Transaktionen slutfördes under det tredje kvartalet 2020.

Coeli, som funnits sedan 1994, är en svensk kapitalförvaltare som förvaltar cirka 20 miljarder kronor, och vars förvaltarteam specialiserar sig på aktivt förvaltade fonder inom aktier, räntor, hedge, fastigheter och private equity. Coelis fonder inom fastigheter och private equity erbjuder investeringsmöjligheter i tillgångsslag som normalt inte är tillgängliga för privata investerare. Idag har Coeli cirka 70 anställda och finns representerade med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Uppsala och Örebro.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson och Associates Björn Oswaldson och Fanny Davidsson.

År 2020
Plats    Borås, Hässelby

Kontakt