Coeli

Real rådgav Coeli vid avyttring av två fastigheter i Tyresö

Real rådgav Coeli vid avyttring av två fastigheter i centrala Tyresö. Fastigheterna används för närvarande främst för verkstadsändamål men ambitionen är en omvandling av fastigheterna genom bostadsutveckling. Transaktionen slutfördes i maj 2024.

Coeli, som funnits sedan 1994, är en svensk kapitalförvaltare som förvaltar cirka 60 miljarder kronor, och vars förvaltarteam specialiserar sig på aktivt förvaltade fonder inom aktier, räntor, hedge, fastigheter och private equity. Coelis fonder inom fastigheter och private equity erbjuder investeringsmöjligheter i tillgångsslag som normalt inte är tillgängliga för privata investerare. Idag har Coeli cirka 160 anställda och finns representerade med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

År 2024
Plats    Tyresö

Kontakt