Coeli

Real rådgav Coeli vid förvärv av fastighet i Malmö

Real rådgav Coeli Fastighet II AB (publ) vid förvärv av fastigheten Malmö Grönsakshandlaren 4. Fastigheten består av två byggnader med en total uthyrbar area om 12 278 kvm och en tomtareal om 13 250 kvm. Coeli kommer under innehavstiden att hyra ut och förädla fastigheten. Det totala överenskomna fastighetsvärdet uppgick till 148 000 000 kronor. Transaktionen slutfördes under det andra kvartalet 2021.

Coeli, som funnits sedan 1994, är en svensk kapitalförvaltare som förvaltar cirka 30 miljarder kronor, och vars förvaltarteam specialiserar sig på aktivt förvaltade fonder inom aktier, räntor, hedge, fastigheter och private equity. Coelis fonder inom fastigheter och private equity erbjuder investeringsmöjligheter i tillgångsslag som normalt inte är tillgängliga för privata investerare. Idag har Coeli cirka 80 anställda och finns representerade med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson samt Associates Linnea Thörnvik och Amanda Nilsson.

År 2021
Plats    Malmö
Värde 148 000 000 kronor

Kontakt