Coeli

Real rådgav Coeli vid förvärv av fastighet i Tyresö

Real rådgav Coeli Fastighet II AB (publ) vid förvärv av fastigheten Tyresö Tennet 3. Fastigheten har en uthyrningsbar area om 1 215 kvm och en tomtareal om 7 066 kvm. Coeli kommer under innehavstiden att förädla fastigheten. Det totala överenskomna fastighetsvärdet uppgick till 41 750 000 kronor. Transaktionen slutfördes under det första kvartalet 2021.

Coeli, som funnits sedan 1994, är en svensk kapitalförvaltare som förvaltar cirka 27 miljarder kronor, och vars förvaltarteam specialiserar sig på aktivt förvaltade fonder inom aktier, räntor, hedge, fastigheter och private equity. Coelis fonder inom fastigheter och private equity erbjuder investeringsmöjligheter i tillgångsslag som normalt inte är tillgängliga för privata investerare. Idag har Coeli cirka 70 anställda och finns representerade med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson samt Associates Hannes Gosch och Linnea Thörnvik.

År 2021
Plats    Stockholm, Tyresö
Värde ca 42 000 000 kronor

Kontakt