Barings

Real Advokatbyrå rådgav Barings Real Estate i deras samarbete med Innovation Properties vid byggnation av 264 bostadslägenheter i Stockholmsområdet.

Byggnaden kommer att ha en hög hållbarhetsprofil med solpaneler, träkonstruktion och kommer generellt att konstrueras på ett grönt och hållbart sätt för att erhålla miljöcertifikation. Byggentreprenören är Lindbäcks Bygg.

Vi tackar teamet på Barings för förtroendet och för det utmärkta samarbetet under hela processen.

År 2024
Plats    Storstockholm

Kontakt