Barings

Real rådgav Barings vid förvärv av kontorsfastigheten Fleminggatan 7 i centrala Stockholm från Mengus.

Real rådgav Barings vid förvärv av kontorsfastigheten Fleminggatan 7 i centrala Stockholm från Mengus till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1 100 000 000 kronor. Transaktionen slutfördes i maj 2018.

Barings är ett globalt kapitalförvaltningsbolag med kontor i 17 länder. Huvudkontoret är stationerat i Charlotte, North Carolina, USA. Barings har en långvarig och väletablerad ställning i Nordamerika, Europa och Asien-Stillahavsregionen.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson och Associate Carl Svensson.

År 2018
Plats    Stockholm
Värde ca 1 100 000 000 kronor

Kontakt