Barings

Real rådgav Nordic Retail Fund, hanterad av Barings, vid försäljning av Rosengård Centrum i Malmö till Fastighets AB Trianon.

Real rådgav Nordic Retail Fund, hanterad av Barings, vid försäljning av Rosengård Centrum i Malmö till Fastighets AB Trianon. Transaktionen slutfördes den 1 september 2016.

Barings är ett globalt kapitalförvaltningsbolag med kontor i 17 länder. Huvudkontoret är stationerat i USA, Charlotte, North Carolina. Barings har en långvarig och väletablerad ställning i Nordamerika, Europa och Asien-Stillahavsregionen.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson och Associate Caisa Carlsson.

År 2016
Plats    Malmö

Kontakt