Nyheter

Här har vi samlat våra senaste artiklar, pressmeddelanden och nyhetsbrev.

Tillbaka

Real rådgav Logicenters i dess tecknande av hyresavtal med Bring

Real rådgav Logicenters i dess tecknande av hyresavtal med Bring.

Real rådgav Logicenters vid tecknande av hyresavtal med Bring rörande uppförandet av en 32 000 kvm stor terminal till Bring. Den nya fastigheten, som förväntas stå klar i början av 2025, kommer att utvecklas med modern teknik och anpassas för att möta Logicenters och Brings högt ställda krav på låg energiförbrukning. Bland annat kommer solceller installeras på taket och det förbereds för fler laddstolpar än på någon annan av Brings terminaler i Sverige.

Logicenters, som är en del av NREP, är en ledande utvecklare och ägare av moderna logistikanläggningar i Norden med närvaro i Sverige, Danmark, Norge och Finland och över 1,3 miljoner kvadratmeter logistikutrymme. De utvecklar, återutvecklar och äger moderna logistikanläggningar i samtliga nyckelområden inom regionen. Logicenters är specialiserade på modern logistik och samtliga anläggningar håller den höga standard, kvalitet, effektivitet samt flexibilitet som världsledande logistikverksamhet kräver.