Turako Skolfastigheter AB

Real rådgav Turako Skolfastigheter AB vid försäljning av en portfölj av 13 fastigheter avsedda för utbildningsändamål i Stockholm, Västerås och Lund till Hemfosa Sverige AB.

Real rådgav Turako Skolfastigheter AB vid försäljning av en portfölj av 13 fastigheter avsedda för utbildningsändamål i Stockholm, Västerås och Lund till Hemfosa Sverige AB för ett överenskommet fastighetsvärde om 444 000 000 kronor.

Turako Skolfastigheter AB, grundat 2009, är ett fastighetsbolag specialiserat på ägande och förvaltning av samhällsfastigheter, huvudsakligen skolor och förskolor.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson och Associate Caisa Carlsson.

Plats    Stockholm
Värde 444 000 000 kronor

Kontakt