NREP

Real rådgav NREP vid förvärv av Vällingby centrum från Svenska Bostäder.

Real Advokatbyrå rådgav NREP vid förvärvet av Vällingby Centrum från Svenska Bostäder.

Fastigheterna som ingår i förvärvet uppgår till ett värde av 1,68 miljarder kronor och utgörs av en lokalyta om totalt 76 206 kvm fördelat på sex fastigheter. Transaktionen utgör därmed en av de största försäljningarna av handelsfastigheter som skett under de senaste åren. Så småningom vill NREP undersöka möjligheterna till att utveckla fastigheterna och bygga fler bostäder.

NREP, grundat 2005, är en ledande nordisk fastighetsinvesterare med fokus på defensiva värdeskapande investeringsstrategier i utvalda segment av den nordiska fastighetsmarknaden. NREP har flera gånger rankats som världens mest konsekvent presterande fastighetsinvesterare. NREP förvaltar totalt 5,8 miljoner kvadratmeter i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Idag har NREP drygt 500 anställda. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partner Mikael Laag, Counsel Julia Westling samt Associates Simon Gille-Johnson, Dione Shabo, Amanda Nilsson och Robin Skoglund.

År 2022
Plats    Stockholm
Värde 1 680 000 000 kronor

Kontakt