NREP

Real rådgav NREP vid förvärv av fyra närcentrum i Stockholmsregionen från Tristan Capital Partners.

Real rådgav NREP vid förvärv av en portfölj med fyra närcentrum i Stockholmsregionen från Tristan Capital Partners. I portföljen ingår Viksjö Centrum, Ekerö Centrum, Näsby Park Centrum samt Rondellen i Upplands Väsby. Transaktionen slutfördes under det första kvartalet 2020.

NREP, grundat 2005, är en ledande nordisk fastighetsinvesterare med fokus på defensiva värdeskapande investeringsstrategier i utvalda segment av den nordiska fastighetsmarknaden. NREP rankas som världens mest konsekvent presterande fastighetsinvesterare. Verksamheten etablerades i Sverige, Finland, och Danmark och den första fonden lanserades under 2006. Sedan dess har bolaget lanserat sammanlagt 13 fonder och etablerat verksamhet även i Norge. Idag har NREP mer än 185 anställda. Bolaget är än idag helägt av dess delägare, vilka har gått från de ursprungliga tre till dagens 13. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partners Mikael Laag och Patrik Lilieblad samt Associates Johan Asklund, Fanny Davidsson, Robin Skoglund, Ludwig Mild, Daniel Bjurbom, Hannes Gosch och Linnea Thörnvik.

År 2020
Plats    Storstockholm

Kontakt