NREP

Real rådgav NREP vid försäljning av elva handelsfastigheter till SPP till ett sammanlagt värde om cirka 1,6 miljarder kronor

Real rådgav NREP vid försäljning av elva handelsfastigheter till SPP. Försäljningen är den största detaljhandelstransaktionen i Sverige under 2017 med ett sammanlagt värde om cirka 1,6 miljarder kronor. Transaktionen slutfördes under det tredje kvartalet 2017.

NREP, grundat 2005, är en ledande nordisk fastighetsinvesterare med fokus på defensiva värdeskapande investeringsstrategier i utvalda segment av den nordiska fastighetsmarknaden. NREP rankas som världens mest konsekvent presterande fastighetsinvesterare. Verksamheten etablerades i Sverige, Finland, och Danmark och den första fonden lanserades under 2006. Sedan dess har bolaget lanserat sammanlagt elva fonder och etablerat verksamhet även i Norge. Idag har NREP mer än 100 anställda, varav mer än 60 är specialister inom transaktioner eller förvaltning av fastigheter. Bolaget är än idag helägt av dess delägare, vilka har gått från de ursprungliga tre till dagens tolv. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partners Mikael Laag och Patrik Lilieblad och Associates Caisa Carlsson och Fanny Davidsson.

År 2017
Plats    Göteborg, Halmstad, Linköping, Mjölby, Nyköping, Södertälje, Stockholm
Värde 1 600 000 000 kronor

Kontakt