Hemsö Fastighets AB

Real rådgav Hemsö Fastighets AB vid förvärv av en fastighet för utbildningsändamål i Sollentuna från Exerton.

Real rådgav Hemsö Fastighets AB vid förvärv av en fastighet för utbildningsändamål i Sollentuna från Exerton till ett sammanlagt värde om cirka 290 miljoner kronor. Transaktionen slutfördes den 1 februari 2016.

Hemsö inledde sin verksamhet 2009 när bolaget förvärvade dess första fastigheter och är idag en av Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö äger fastigheter i Sverige, Finland och Tyskland.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson och Associate Mikaela Rennerfelt.

År 2016
Värde 290 000 000 kronor

Kontakt