Type: Real estate

Turako AB

Real rådgav Turako AB vid försäljningen av en fastighetsportfölj i Storstockholm till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Real rådgav Turako AB vid försäljningen av en portfölj av nyproducerade utbildningsfastigheter i Storstockholm till SBB. Portföljen består av tre fastigheter i Nacka respektive Huddinge med cirka 6 942 kvm uthyrbar area innehållandes lokaler för både förskola och grundskola. Det överenskomna fastighetsvärdet uppgick till 283 000 000 kronor.

Turako AB är en av Sveriges ledande privata utvecklare av skolfastigheter. Inräknat pågående projekt kommer cirka 6 000 barn att gå i en modern skola eller förskola som utvecklats av Turako.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson och Associates Carl Svensson och Hannes Gosch.

NREP

Real rådgav NREP vid förvärv av ungdomsbostäder i Skärholmen, Stockholm.

Real rådgav NREP vid förvärv av ungdomsbostäder i Skärholmen, Stockholm, från Wästbygg. Projektet innehåller 174 bostäder och ska uppföras av Wästbygg. Transaktionen slutfördes under det tredje kvartalet 2020.

NREP, grundat 2005, är en ledande nordisk fastighetsinvesterare med fokus på defensiva värdeskapande investeringsstrategier i utvalda segment av den nordiska fastighetsmarknaden. NREP har flera gånger rankats som världens mest konsekvent presterande fastighetsinvesterare. NREP förvaltar totalt 2,5 miljoner kvadratmeter i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Idag har NREP drygt 300 anställda. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partners Daniel Jönsson och Tom Hofset samt Associates Johan Asklund och Emma Hellberg.

NREP

Real rådgav NREP vid förvärv av projektfastighet i Tumba, Stockholm.

Real rådgav NREP vid förvärv av en projektfastighet i Tumba, Stockholm, från KopparCronan. På fastigheten finns en pågående detaljplanprocess och det finns en vision om att uppföra drygt 200 bostäder på fastigheten. Transaktionen slutfördes under det andra kvartalet 2020.

NREP, grundat 2005, är en ledande nordisk fastighetsinvesterare med fokus på defensiva värdeskapande investeringsstrategier i utvalda segment av den nordiska fastighetsmarknaden. NREP har flera gånger rankats som världens mest konsekvent presterande fastighetsinvesterare. NREP förvaltar totalt 2,5 miljoner kvadratmeter i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Idag har NREP drygt 300 anställda. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson samt Associates Johan Asklund, Linnea Thörnvik och Emma Hellberg.

NREP

Real rådgav NREP vid förvärv av bostadsprojekt i Stora Sköndal, Stockholm.

Real rådgav NREP vid förvärv av bostadsprojekt i Stora Sköndal, Stockholm, från Stora Sköndals Framtidsutveckling. Projektet förväntas innehålla 100 nya bostäder och är en del av den nya stadsdelen Stora Sköndal, söder om Stockholm. Transaktionen slutfördes under det fjärde kvartalet 2020.

NREP, grundat 2005, är en ledande nordisk fastighetsinvesterare med fokus på defensiva värdeskapande investeringsstrategier i utvalda segment av den nordiska fastighetsmarknaden. NREP har flera gånger rankats som världens mest konsekvent presterande fastighetsinvesterare. NREP förvaltar totalt 2,5 miljoner kvadratmeter i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Idag har NREP drygt 300 anställda. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partners Patrik Lilieblad och Tom Hofset samt Associates Johan Asklund och Robin Skoglund.

Altura

Real rådgav Altura vid förvärv av äldreboende i Hässleholm.

Real rådgav Altura vid förvärv av ett 4 000 kvadratmeter stort äldreboende under utveckling i Hässleholm från Novum Samhällsfastigheter. Äldreboendet omfattar ca 60 lägenheter och beräknas stå färdigställt i slutet av 2021. Transaktionen slutfördes under det fjärde kvartalet 2019.

Altura, som är en del av NREP, äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter med primärt fokus på äldreboenden i Norden. Fastigheterna anpassas för både slutanvändare och vårdoperatörer med den senaste tekniken och hållbara material för att minska miljöpåverkan utan att göra avkall på komforten. Altura utvecklar långsiktigt och ska vara den självklara partnern till såväl offentliga som privata vårdoperatörer. För närvarande utvecklas ett tjugotal äldreboenden i Sverige och Danmark.

Byråns team inkluderade främst Partner Mikael Laag samt Associates Johan Asklund och Linnea Thörnvik.

Altura

Real rådgav Altura vid förvärv av ett äldreboende i Göteborg.

Real rådgav Altura vid förvärv av ett äldreboende i Sisjödal, Göteborg, från Dawasta Omsorgsbostäder. Äldreboendet inrymmer 90 lägenheter och Astagården kommer bedriva äldreomsorg i boendet. Transaktionen slutfördes under det andra kvartalet 2020.

Altura, som är en del av NREP, äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter med primärt fokus på äldreboenden i Norden. Fastigheterna anpassas för både slutanvändare och vårdoperatörer med den senaste tekniken och hållbara material för att minska miljöpåverkan utan att göra avkall på komforten. Altura utvecklar långsiktigt och ska vara den självklara partnern till såväl offentliga som privata vårdoperatörer. För närvarande utvecklas ett tjugotal äldreboenden i Sverige och Danmark.

Byråns team inkluderade främst Partners Mikael Laag och Tom Hofset samt Associates Johan Asklund, Linnea Thörnvik och Daniel Bjurbom.

Altura

Real rådgav Altura vid förvärv av äldreboende i Falkenberg.

Real rådgav Altura vid förvärv av ett äldreboende i Falkenberg från Novum Samhällsfastigheter. Äldreboendet omfattar ca 60 lägenheter och en uthyrbar area om ca 4 125 kvm fördelat på tre plan. Transaktionen slutfördes under det andra kvartalet 2019.

Altura, som är en del av NREP, äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter med primärt fokus på äldreboenden i Norden. Fastigheterna anpassas för både slutanvändare och vårdoperatörer med den senaste tekniken och hållbara material för att minska miljöpåverkan utan att göra avkall på komforten. Altura utvecklar långsiktigt och ska vara den självklara partnern till såväl offentliga som privata vårdoperatörer. För närvarande utvecklas ett tjugotal äldreboenden i Sverige och Danmark.

Byråns team inkluderade främst Partner Mikael Laag samt Associate Johan Asklund.

Altura

Real rådgav Altura vid förvärv av samhällsfastigheter i Täby och Upplands Väsby.

Real rådgav Altura vid förvärv av två vårdboenden under utveckling i Täby respektive Upplands Väsby från Sehlhall Fastigheter. I Upplands Väsby utvecklas ett äldreboende med 40 lägenheter och en förskola i bottenplan med plats för uppemot 100 barn. I Täby utvecklas ett vårdboende med 90 lägenheter. Transaktionen slutfördes under det fjärde kvartalet 2020.

Altura, som är en del av NREP, äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter med primärt fokus på äldreboenden i Norden. Fastigheterna anpassas för både slutanvändare och vårdoperatörer med den senaste tekniken och hållbara material för att minska miljöpåverkan utan att göra avkall på komforten. Altura utvecklar långsiktigt och ska vara den självklara partnern till såväl offentliga som privata vårdoperatörer. För närvarande utvecklas ett tjugotal äldreboenden i Sverige och Danmark.

Byråns team inkluderade främst Partners Mikael Laag och Tom Hofset samt Associates Johan Asklund, Linnea Thörnvik och Simon Gille-Johnson.

Logicenters

Real rådgav Logicenters vid samarbete med Kilenkrysset avseende utveckling av markområde i Staffanstorp.

Real rådgav Logicenters vid samarbete med Kilenkrysset avseende utveckling av ett 120 000 kvm stort markområde i Staffanstorp. Logicenters har möjlighet att bebygga upp till 60 000 kvm och inledningsvis avser Logicenters utveckla en logistikfastighet med cirka 24 000 kvm uthyrningsbar area. Området ligger i Kronoslätts Företagspark och tidigare har företag som Bring Frigo, Kuehne + Nagel och Microsoft etablerat sig i företagsparken. Transaktionen slutfördes under det första kvartalet 2020.

Logicenters, som är en del av NREP, är en ledande utvecklare och ägare av moderna logistikanläggningar i Norden med närvaro i Sverige, Danmark, Norge och Finland och över 1,3 miljoner kvadratmeter logistikutrymme. De utvecklar, återutvecklar och äger moderna logistikanläggningar i samtliga nyckelområden inom regionen. Logicenters är specialiserade på modern logistik och samtliga anläggningar håller den höga standard, kvalitet, effektivitet samt flexibilitet som världsledande logistikverksamhet kräver.

Byråns team inkluderade främst Partner Mikael Laag och Associates Fanny Davidsson och Hannes Gosch.

Logicenters

Real rådgav Logicenters vid uthyrning till Dahl samt förvärvet av Dahls logistikanläggning i Kallhäll.

Real rådgav Logicenters vid tecknande av hyresavtal med Dahl Sverige AB avseende en logistikanläggning på en fastighet i Bålsta, varpå en logistikanläggning om ca 72 000 kvm kommer att uppföras. Logistikanläggningen ska bli Dahls nya centrallager och beräknas stå redo för inflytt i slutet av 2022. Vidare rådgav Real Logicenters vid förvärvet av Dahls nuvarande 45 000 kvm stora logistikanläggning belägen i Kallhäll, mellan Bålsta och Stockholm. Transaktionen slutfördes under det fjärde kvartalet 2020.

Logicenters, som är en del av NREP, är en ledande utvecklare och ägare av moderna logistikanläggningar i Norden med närvaro i Sverige, Danmark, Norge och Finland och över 1,3 miljoner kvadratmeter logistikutrymme. De utvecklar, återutvecklar och äger moderna logistikanläggningar i samtliga nyckelområden inom regionen. Logicenters är specialiserade på modern logistik och samtliga anläggningar håller den höga standard, kvalitet, effektivitet samt flexibilitet som världsledande logistikverksamhet kräver.

Byråns team inkluderade främst Partner Mikael Laag och Associates Fanny Davidsson, Hannes Gosch och Linnea Thörnvik.