Type: Real estate

Hemsö Fastighets AB

Real rådgav Hemsö vid förvärvet av fyra fastigheter i det gamla regementsområdet i Ystad.

Real rådgav Hemsö Fastighets AB vid förvärvet av fyra fastigheter i det gamla regementsområdet i Ystad från Ystads Industrifastigheter AB, ett av Ystad kommun helägt bolag. Köpeskillingen för fastigheterna uppgick till sammanlagt ca 130 000 000 kronor. Transaktionen slutfördes under det fjärde kvartalet 2020.

Hemsö inledde sin verksamhet 2009 när bolaget förvärvade dess första fastigheter och är idag en av Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö äger fastigheter i Sverige, Finland och Tyskland.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson och Associates Robin Skoglund och Linnea Thörnvik.

Paulson Gruppen AB

Real rådgav Paulson Gruppen AB vid försäljningen av fastigheten Manfred 8 i Västerås.

Real rådgav Paulson Gruppen AB vid försäljningen av fastigheten Manfred 8 i Västerås till Castellum. Den centralt belägna kontorsfastigheten inrymmer bland annat hyresgästerna Nordea, Västerås stad, Lantmäterimyndigheten och Arbetsförmedlingen. Transaktionen genomfördes som en bolagsaffär med ett överenskommet fastighetsvärde om 194 000 000 kronor.

Paulson Gruppen AB är en privat fastighetskoncern som äger och förvaltar fastigheter. Majoriteten av koncernens fastighetsinnehav är lokaliserat i Västerås och Stockholmsområdet.

Byråns team inkluderade Partner Daniel Jönsson och Associate Hannes Gosch.

NREP

Real rådgav NREP i dess förvärv av ett hyresbostadshus i Salem.

Real rådgav NREP vid förvärv av hyresbostadsprojektet Norra Vitsippan, som är belägen i Salem. Söder om Stockholm, från Skanska. Projektet omfattar sju hus om totalt 108 lägenheter. Husen kommer uppföras med stomme av trä och projektet beräknas vara färdigställt under tredje kvartalet 2021.

NREP, grundat 2005, är en ledande nordisk fastighetsinvesterare med fokus på defensiva värdeskapande investeringsstrategier i utvalda segment av den nordiska fastighetsmarknaden. NREP har flera gånger rankats som världens mest konsekvent presterande fastighetsinvesterare. NREP har rest 13 fonder och förvaltar totalt 2,5 miljoner kvadratmeter i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Idag har NREP cirka 250 anställda. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partner Patrik Lilieblad samt Associate Johan Asklund.

NREP

Real rådgav NREP i dess förvärv av Clarion Hotel Amaranten i Stockholm.

Real rådgav NREP vid förvärv av fastigheten Piperska Muren 2, hotellfastigheten Clarion Hotel Amaranten, som är belägen i centrala Stockholm från Petter Stordalens fastighetsbolag Strawberry Forever. Nordic Choice Hotels kommer även fortsättningsvis bedriva hotellverksamheten i lokalerna. Transaktionen slutfördes under tredje kvartalet 2020 och är den största hotelltransaktionen i Sverige sedan år 2015.

NREP, grundat 2005, är en ledande nordisk fastighetsinvesterare med fokus på defensiva värdeskapande investeringsstrategier i utvalda segment av den nordiska fastighetsmarknaden. NREP har flera gånger rankats som världens mest konsekvent presterande fastighetsinvesterare. NREP har rest 13 fonder och förvaltar totalt 2,5 miljoner kvadratmeter i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Idag har NREP cirka 250 anställda. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partner Patrik Lilieblad samt Associates Johan Asklund, Robin Skoglund och Emma Hellberg.

Imperia Fastigheter

Real rådgav Imperia Fastigheter AB vid förvärvet av fastigheten Slottsträdgården 2 i Västerås.

Real rådgav Imperia Fastigheter AB vid förvärvet av fastigheten Slottsträdgården 2 i Västerås från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ).

Fastighetskoncernen Imperia Fastigheter förvärvar och utvecklar fastigheter inom tillväxtregionerna i Sverige och majoriteten av koncernens fastighetsinnehav är lokaliserat i Västerås.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson och Associates Carl Svensson och Hannes Gosch.

Imperia Fastigheter

Real rådgav Imperia Fastigheter AB vid förvärvet av två fastigheter i Västerås från Klövern AB (publ).

Real rådgav Imperia Fastigheter AB vid förvärvet av fastigheterna Manfred 6 och Ringborren 13 i Västerås från Klövern AB (publ). Fastigheternas totala uthyrningsbara yta uppgår till 5 902 kvm och består av en blandning av kontor, lager, vård och bostäder. Manfred 6 utgörs av 4 300 kvm lokaler, varav hälften kontor, och Ringborren 13 utgörs av 1 600 kvm kontor. Det överenskomna fastighetsvärdet uppgick till 116 000 000 kronor.

Fastighetskoncernen Imperia Fastigheter förvärvar och utvecklar fastigheter inom tillväxtregionerna i Sverige och majoriteten av koncernens fastighetsinnehav är lokaliserat i Västerås.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson och Associates Carl Svensson och Hannes Gosch.

Coeli

Real rådgav Coeli vid förvärv av två fastigheter i Åkersberga.

Real rådgav Coeli Fastighet I AB (publ) och Coeli Fastighet II AB (publ) vid förvärv av två fastigheter i Åkersberga. Fastigheterna har en uthyrningsbar area om 1 415 kvm samt cirka 2 000 kvm mark respektive en uthyrningsbar area om 1 181 kvm samt 2 800 kvm mark. Coeli kommer under innehavstiden att förädla fastigheterna. Det totala överenskomna fastighetsvärderna uppgick till 58 400 000 kronor. Transaktionerna slutfördes under det andra kvartalet 2020.

Coeli, som funnits sedan 1994, är en svensk kapitalförvaltare som förvaltar cirka 20 miljarder kronor, och vars förvaltarteam specialiserar sig på aktivt förvaltade fonder inom aktier, räntor, hedge, fastigheter och private equity. Coelis fonder inom fastigheter och private equity erbjuder investeringsmöjligheter i tillgångsslag som normalt inte är tillgängliga för privata investerare. Idag har Coeli cirka 70 anställda och finns representerade med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Uppsala och Örebro.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson och Associates Daniel Bjurbom och Hannes Gosch.

Coeli

Real rådgav Coeli vid förvärv av två fastigheter i Hässelby och Borås.

Real rådgav Coeli Fastighet II AB (publ) vid förvärv av två fastigheter i Hässelby, Stockholm och Borås. Fastigheterna har en uthyrningsbar area om 2 340 kvm respektive 2 540 kvm och är fullt uthyrda till Plantagen. Coeli kommer under innehavstiden att förädla fastigheterna. Transaktionen slutfördes under det tredje kvartalet 2020.

Coeli, som funnits sedan 1994, är en svensk kapitalförvaltare som förvaltar cirka 20 miljarder kronor, och vars förvaltarteam specialiserar sig på aktivt förvaltade fonder inom aktier, räntor, hedge, fastigheter och private equity. Coelis fonder inom fastigheter och private equity erbjuder investeringsmöjligheter i tillgångsslag som normalt inte är tillgängliga för privata investerare. Idag har Coeli cirka 70 anställda och finns representerade med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Uppsala och Örebro.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson och Associates Björn Oswaldson och Fanny Davidsson.

NREP

Real rådgav NREP vid förvärv av fyra närcentrum i Stockholmsregionen från Tristan Capital Partners.

Real rådgav NREP vid förvärv av en portfölj med fyra närcentrum i Stockholmsregionen från Tristan Capital Partners. I portföljen ingår Viksjö Centrum, Ekerö Centrum, Näsby Park Centrum samt Rondellen i Upplands Väsby. Transaktionen slutfördes under det första kvartalet 2020.

NREP, grundat 2005, är en ledande nordisk fastighetsinvesterare med fokus på defensiva värdeskapande investeringsstrategier i utvalda segment av den nordiska fastighetsmarknaden. NREP rankas som världens mest konsekvent presterande fastighetsinvesterare. Verksamheten etablerades i Sverige, Finland, och Danmark och den första fonden lanserades under 2006. Sedan dess har bolaget lanserat sammanlagt 13 fonder och etablerat verksamhet även i Norge. Idag har NREP mer än 185 anställda. Bolaget är än idag helägt av dess delägare, vilka har gått från de ursprungliga tre till dagens 13. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partners Mikael Laag och Patrik Lilieblad samt Associates Johan Asklund, Fanny Davidsson, Robin Skoglund, Ludwig Mild, Daniel Bjurbom, Hannes Gosch och Linnea Thörnvik.

Hemsö Fastighets AB

Real rådgav Hemsö vid deras förvärv av ett polishus under uppförande i Rinkeby.

Real rådgav Hemsö Fastighets AB vid förvärvet av Rinkebys nya polishus under uppförande från Familjebostäder. Hemsös andel av projektets totala investering uppgår till cirka 480 miljoner kronor. Det nya polishuset, som kommer omfatta cirka 240 nya arbetsplatser, beräknas stå klart under andra kvartalet år 2020 och har hyrts ut till Polismyndigheten under ett 15-årigt hyresavtal. Den totala investeringen för projektet uppgår till cirka 650 miljoner kronor.

Hemsö inledde sin verksamhet 2009 när Kungsledens publika bestånd samlades i ett eget bolag och är idag en av Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö äger fastigheter i Sverige, Finland och Tyskland till ett värde om drygt 50 miljarder kronor.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson och Associates Björn Oswaldson och Fanny Davidsson.