Type: Corporate Investments

Privata investerare

Real rådgav majoritetsaktieägarna och företagsledning vid en investering i PIHR – Performing Ideas HR AB.

Real rådgav företagsledning och majoritetsägare i en aktie- och optionsinvestering i PIHR. Transaktionen avslutades under andra kvartalet 2019

PIHR är ett ledande svenskt HR Tech och konsultbolag som hjälper till att jämställa den globala arbetsmarknaden genom teknologi och expertrådgivning. PIHRs mjukvara för lönekartläggning för ökad jämställdhet används i fler än 40 länder och fler än 40% av de svenska storbolagen är kunder.

Byråns team inkluderade främst Partner Patrik Lilieblad och Associate Björn Oswaldson.

Privata investerare

Real rådger i investeringar och joint venture-relaterade frågor.

Real rådger SannMatt AB, medfinansiärer och närstående bolag i flertal investeringar och joint venture-relaterade frågor. Arbetet består i huvudsak av struktur- och ägarfrågor i samband med investeringar och fastighetsutvecklingsprojekt.

SannMatt AB är ett familjeföretag som grundades 1988. Företaget arbetar med investeringar, kapitalförvaltning och finansiella rådgivningstjänster.

Investeringarna inkluderar långsiktiga innehav i helägda eller delägda dotterbolag och närstående bolag samt investeringar i projekt med fasta tidsramar. Investeringarna är branschoberoende men har en inriktning på fastighetsprojekt. Det som investeringarna har gemensamt är att SannMatt AB tillhandahåller både kapital och know-how samtidigt som bolaget intar en aktiv roll i processen.

Byråns team inkluderade främst Partner Patrik Lilieblad samt Associates Anthony Bitar och Johan Wrisemo.

Privata investerare

Real rådgav majoritetsaktieägarna och investerare vid en investering i Insicon AB.

Real rådgav ett konglomerat av aktieägare och investerare vid ett utköp och en investering i Insicon AB. Transaktionen avslutades under andra kvartalet 2016.

Insicon är ett svenskt mjukvaruproduktföretag som utvecklar och säljer systemet Insicon i2i till den europeiska försäkringsmarknaden. Företaget växer snabbt och har några av de mest kända kunderna inom försäkringsmarknaden.

Byråns team inkluderade främst Partner Patrik Lilieblad och Associate Mikaela Rennerfelt.

Privata investerare

Real rådgav majoritetsägarna vid försäljning av deras aktier i enheten som äger Whispr Group AB.

Real rådgav majoritetsägarna vid utköpet av samtliga av deras aktier i den enhet som äger Whispr Group AB. Whispr Group är resultatet av en sammanslagning med Mediapilot AB, vilket slutfördes under andra kvartalet 2015.

Whispr Group är ett av de ledande företagen inom konsumentdataanalys, strategi och aktiveringstjänster. Baserat på konsumentdata mäter, analyserar och förbättrar Whispr Group digitala marknadsföringsstrategier. Efter sammanslagningen med Mediapilot AB har en markant expandering av företaget skett och som kunder har de ett flertal företag som finns med på Fortune 500-listan. Företaget har kontor i New York, Oslo och Stockholm där det arbetar över 50 stycken specialiserade analytiker, strateger och digitala kommunikationsexperter.

Byråns team inkluderade främst Partner Patrik Lilieblad och Associate Johan Asklund.

Pedagogpoolen AB

Real rådgav Pedagogpoolen AB vid förvärv av majoritetsandel i Lärarjouren AB.

Real rådgav Pedagogpoolen AB (tidigare VRE Education AB) vid dess förvärv av majoritetsandel i Lärarjouren AB. Transaktionen slutfördes i januari 2016.

Pedagogpoolen AB etablerades 2001 av grundarna av Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor, vilken äger och förvaltar några av de mest kända och välrenommerade privatskolorna i Sverige. Lärarjouren AB är ett dotterbolag till Pedagogpoolen med fokus på att tillhandahålla lärarvikarier till grundskolor och gymnasium i Stockholmsregionen. Lärarjouren ägs av Pedagogpoolen tillsammans med Stockholms universitet och Kungliga tekniska högskolan.

Byråns team inkluderade främst Partner Patrik Lilieblad och Associate Frida Lindberg.

Life Science Partners, Ysios Capital, Sunstone Capital and Flerie Invest

Real rådgav ett konglomerat av investerare vid deras investering i OxThera AB.

OxThera AB genomförde en kapitalanskaffning om 32 000 000 euro för att slutföra utvecklingen av Oxabact®. Utöver de nuvarande aktieägarna Kurma Partners, IdInvest (Frankrike), Stiftelsen Industrifonden och Brohuvudet (Sverige), investerade Life Science Partners (Nederländerna), Ysios (Spanien), Sunstone (Danmark) och Flerie (Sverige) såsom ”co-investors”, vilka Real rådgav i framförallt struktur och ägarfrågor avseende investeringen. Investeringen gjordes genom teckning av en ny aktieklass. Transaktionen avslutades under fjärde kvartalet 2016.

OxThera är ett svenskt bioteknikbolag vars huvudsakliga inriktning är att utveckla läkemedel för behandlingar av primär hyperoxaluri. OxThera har världsomfattande rättigheter för tillverkning av läkemedel och metoder för behandling av primär hyperoxaluri. Bolaget utvecklar för närvarande två läkemedel; Oxabact®, vilket är för behandling av hyperoxaluri, och Oxazyme®, vilket är för behandling av dietisk hyperoxaluri och förebyggande av njurstenar. Oxabact® har särläkemedelsstatus i såväl Europa som USA för behandling av primär hyperoxaluri samt i Europa för behandling av så kallad korttarmssyndrom.

Byråns team inkluderade främst Partner Patrik Lilieblad samt Associates Johan Wrisemo och Frida Lindberg.

Stopp Holding AB

Real rådgav Stopp Holding AB vid försäljning av det digitala produktionsbolaget Stopp Family AB.

Real rådgav Stopp Holding AB vid försäljning av det digitala produktionsbolaget Stopp Family AB till det globala digitala produktionsbolaget MediaMonks. Transaktionen avslutades i december 2015.Köpeskillingen erlades i kontanter och värdepapper.

MediaMonks etablerades 2001 och är ett digitalt produktionsbolag som är medlem i SoDA och en del av FWA Hall of Fame. MediaMonks har 10 kontor runt om i världen och arbetar bland annat med världens ledande agenturer, största varumärken och innovativa media och teknikföretag. Efter förvärvet av Stopp Family AB kan MediaMonks anses vara det ledande mediaproduktionsbolag i världen med bland annat 97 Cannes-Lejon och 168 Favourite Website Awards.

Byråns team inkluderade främst Partner Patrik Lilieblad samt Associates Johan Wrisemo och Frida Lindberg.

Privata investerare

Real rådgav vid försäljning av Stockholm Dental Group AB till Aqua Dental AB.

Real rådgav privata investerare vid försäljningen av Stockholm Dental Group AB till Aqua Dental AB. Transaktionen slutfördes under det tredje kvartalet 2017. Köpeskillingen erlades i kontanter och värdepapper.

Den sammanslagna verksamheten, som bedrivs under namnet Aqua Dental, är en av Sveriges största, och mest ansedda, privatägda tandläkarkedjor.

Byråns team inkluderade främst Partner Patrik Lilieblad och Associate Mikaela Rennerfelt.

NREP

Real rådgav NREP vid bildande av ett joint venture med TAM Group AB efter NREP:s investering i Brunna Logistikpark, Upplands Bro, Stockholm.

Real rådgav NREP vid bildande av ett joint venture med TAM Group AB efter NREP investering i Brunna Logistikpark, Upplands Bro, Stockholm. Transaktionen slutfördes i juni 2015.

NREP, grundat 2005, är ett private equity-bolag verksamt inom fastighetsbranschen. NREP är en av de mest konsekvent högpresterande PERE-förvaltarna i världen. Verksamheten etablerades i Sverige, Finland, och Danmark och den första fonden lanserades under 2006. Sedan dess har bolaget lanserat sammanlagt tio fonder och etablerat verksamhet även i Norge. Idag har NREP mer än 100 anställda, varav 56 är specialister inom transaktioner eller förvaltning av fastigheter. Bolaget är än idag helägt av dess delägare, vilka har gått från de ursprungliga tre till dagens tolv. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partner Patrik Lilieblad och Associate Emelie Norberg Kling.

NREP

Real rådgav NREP vid bildandet av ett joint venture med SHH Bostad AB efter SHH Bostad AB:s investering i vissa fastigheter i Tumba ägda av NREP.

Real rådgav NREP vid bildandet av ett joint venture med SHH Bostad AB efter SHH Bostad AB:s investering i vissa fastigheter i Tumba ägda av NREP. Transaktionen slutfördes under första kvartalet 2016.

NREP, grundat 2005, är ett private equity-bolag verksamt inom fastighetsbranschen. NREP är en av de mest konsekvent högpresterande PERE-förvaltarna i världen. Verksamheten etablerades i Sverige, Finland, och Danmark och den första fonden lanserades under 2006. Sedan dess har bolaget lanserat sammanlagt tio fonder och etablerat verksamhet även i Norge. Idag har NREP mer än 100 anställda, varav 56 är specialister inom transaktioner eller förvaltning av fastigheter. Bolaget är än idag helägt av dess delägare, vilka har gått från de ursprungliga tre till dagens tolv. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partner Patrik Lilieblad och Associate Michelle Berglund.