Location: Västerås

Paulson Gruppen AB

Real rådgav Paulson Gruppen AB vid försäljningen av fastigheten Manfred 8 i Västerås.

Real rådgav Paulson Gruppen AB vid försäljningen av fastigheten Manfred 8 i Västerås till Castellum. Den centralt belägna kontorsfastigheten inrymmer bland annat hyresgästerna Nordea, Västerås stad, Lantmäterimyndigheten och Arbetsförmedlingen. Transaktionen genomfördes som en bolagsaffär med ett överenskommet fastighetsvärde om 194 000 000 kronor.

Paulson Gruppen AB är en privat fastighetskoncern som äger och förvaltar fastigheter. Majoriteten av koncernens fastighetsinnehav är lokaliserat i Västerås och Stockholmsområdet.

Byråns team inkluderade Partner Daniel Jönsson och Associate Hannes Gosch.

Imperia Fastigheter

Real rådgav Imperia Fastigheter AB vid förvärvet av fastigheten Slottsträdgården 2 i Västerås.

Real rådgav Imperia Fastigheter AB vid förvärvet av fastigheten Slottsträdgården 2 i Västerås från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ).

Fastighetskoncernen Imperia Fastigheter förvärvar och utvecklar fastigheter inom tillväxtregionerna i Sverige och majoriteten av koncernens fastighetsinnehav är lokaliserat i Västerås.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson och Associates Carl Svensson och Hannes Gosch.

Imperia Fastigheter

Real rådgav Imperia Fastigheter AB vid förvärvet av två fastigheter i Västerås från Klövern AB (publ).

Real rådgav Imperia Fastigheter AB vid förvärvet av fastigheterna Manfred 6 och Ringborren 13 i Västerås från Klövern AB (publ). Fastigheternas totala uthyrningsbara yta uppgår till 5 902 kvm och består av en blandning av kontor, lager, vård och bostäder. Manfred 6 utgörs av 4 300 kvm lokaler, varav hälften kontor, och Ringborren 13 utgörs av 1 600 kvm kontor. Det överenskomna fastighetsvärdet uppgick till 116 000 000 kronor.

Fastighetskoncernen Imperia Fastigheter förvärvar och utvecklar fastigheter inom tillväxtregionerna i Sverige och majoriteten av koncernens fastighetsinnehav är lokaliserat i Västerås.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson och Associates Carl Svensson och Hannes Gosch.