Location: Västerås

Imperia Fastigheter

Real rådgav Imperia Fastigheter AB vid förvärvet av fastigheten Slottsträdgården 2 i Västerås.

Real rådgav Imperia Fastigheter AB vid förvärvet av fastigheten Slottsträdgården 2 i Västerås från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ).

Fastighetskoncernen Imperia Fastigheter förvärvar och utvecklar fastigheter inom tillväxtregionerna i Sverige och majoriteten av koncernens fastighetsinnehav är lokaliserat i Västerås.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson och Associates Carl Svensson och Hannes Gosch.

Imperia Fastigheter

Real rådgav Imperia Fastigheter AB vid förvärvet av två fastigheter i Västerås från Klövern AB (publ).

Real rådgav Imperia Fastigheter AB vid förvärvet av fastigheterna Manfred 6 och Ringborren 13 i Västerås från Klövern AB (publ). Fastigheternas totala uthyrningsbara yta uppgår till 5 902 kvm och består av en blandning av kontor, lager, vård och bostäder. Manfred 6 utgörs av 4 300 kvm lokaler, varav hälften kontor, och Ringborren 13 utgörs av 1 600 kvm kontor. Det överenskomna fastighetsvärdet uppgick till 116 000 000 kronor.

Fastighetskoncernen Imperia Fastigheter förvärvar och utvecklar fastigheter inom tillväxtregionerna i Sverige och majoriteten av koncernens fastighetsinnehav är lokaliserat i Västerås.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson och Associates Carl Svensson och Hannes Gosch.