Location: Tumba

NREP

Real rådgav NREP vid förvärv av projektfastighet i Tumba, Stockholm.

Real rådgav NREP vid förvärv av en projektfastighet i Tumba, Stockholm, från KopparCronan. På fastigheten finns en pågående detaljplanprocess och det finns en vision om att uppföra drygt 200 bostäder på fastigheten. Transaktionen slutfördes under det andra kvartalet 2020.

NREP, grundat 2005, är en ledande nordisk fastighetsinvesterare med fokus på defensiva värdeskapande investeringsstrategier i utvalda segment av den nordiska fastighetsmarknaden. NREP har flera gånger rankats som världens mest konsekvent presterande fastighetsinvesterare. NREP förvaltar totalt 2,5 miljoner kvadratmeter i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Idag har NREP drygt 300 anställda. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson samt Associates Johan Asklund, Linnea Thörnvik och Emma Hellberg.

NREP

Real rådgav NREP vid försäljning av NREP:s och SHH:s hyresrättsprojekt i Tumba.

Real rådgav NREP vid försäljningen av ett av NREP och SHH Bostad gemensamt ägt hyresrättsprojekt i Tumba till Trenum (ett joint venture mellan Balder och Tredje AB-fonden). Sammanlagt omfattade projektet 127 lägenheter om totalt ca 5 100 kvm. Transaktionen slutfördes under det andra kvartalet 2018.

NREP, grundat 2005, är en ledande nordisk fastighetsinvesterare med fokus på att skapa värdeskapande investeringsstrategier i utvalda segment av den nordiska fastighetsmarknaden. NREP rankas som världens mest konsekvent presterande fastighetsinvesterare. Verksamheten etablerades i Sverige, Finland, och Danmark och den första fonden lanserades under 2006. Sedan dess har bolaget lanserat sammanlagt 12 fonder och etablerat verksamhet även i Norge. Idag har NREP mer än 150 anställda. Bolaget är än idag helägt av dess delägare, vilka har gått från de ursprungliga tre till dagens elva. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partners Patrik Lilieblad samt Associate Fanny Davidsson.