Location: Stockholm

NREP

Real rådgav NREP i dess förvärv av Clarion Hotel Amaranten i Stockholm.

Real rådgav NREP vid förvärv av fastigheten Piperska Muren 2, hotellfastigheten Clarion Hotel Amaranten, som är belägen i centrala Stockholm från Petter Stordalens fastighetsbolag Strawberry Forever. Nordic Choice Hotels kommer även fortsättningsvis bedriva hotellverksamheten i lokalerna. Transaktionen slutfördes under tredje kvartalet 2020 och är den största hotelltransaktionen i Sverige sedan år 2015.

NREP, grundat 2005, är en ledande nordisk fastighetsinvesterare med fokus på defensiva värdeskapande investeringsstrategier i utvalda segment av den nordiska fastighetsmarknaden. NREP har flera gånger rankats som världens mest konsekvent presterande fastighetsinvesterare. NREP har rest 13 fonder och förvaltar totalt 2,5 miljoner kvadratmeter i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Idag har NREP cirka 250 anställda. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partner Patrik Lilieblad samt Associates Johan Asklund, Robin Skoglund och Emma Hellberg.

Privata investerare

Real rådgav majoritetsaktieägarna och företagsledning vid en investering i PIHR – Performing Ideas HR AB.

Real rådgav företagsledning och majoritetsägare i en aktie- och optionsinvestering i PIHR. Transaktionen avslutades under andra kvartalet 2019

PIHR är ett ledande svenskt HR Tech och konsultbolag som hjälper till att jämställa den globala arbetsmarknaden genom teknologi och expertrådgivning. PIHRs mjukvara för lönekartläggning för ökad jämställdhet används i fler än 40 länder och fler än 40% av de svenska storbolagen är kunder.

Byråns team inkluderade främst Partner Patrik Lilieblad och Associate Björn Oswaldson.

Hemsö Fastighets AB

Real rådgav Hemsö vid deras förvärv av ett polishus under uppförande i Rinkeby.

Real rådgav Hemsö Fastighets AB vid förvärvet av Rinkebys nya polishus under uppförande från Familjebostäder. Hemsös andel av projektets totala investering uppgår till cirka 480 miljoner kronor. Det nya polishuset, som kommer omfatta cirka 240 nya arbetsplatser, beräknas stå klart under andra kvartalet år 2020 och har hyrts ut till Polismyndigheten under ett 15-årigt hyresavtal. Den totala investeringen för projektet uppgår till cirka 650 miljoner kronor.

Hemsö inledde sin verksamhet 2009 när Kungsledens publika bestånd samlades i ett eget bolag och är idag en av Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö äger fastigheter i Sverige, Finland och Tyskland till ett värde om drygt 50 miljarder kronor.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson och Associates Björn Oswaldson och Fanny Davidsson.

Klövern AB (publ)

Real rådgav Klövern AB (publ) vid försäljning av en fastighet till Coeli Real Estate Fund I.

Real rådgav Klövern AB (publ) vid försäljning av fastigheten Mandelblomman 1 som är belägen i Spånga till Coeli Real Estate Fund I. Fastighetsvärdet var 71 miljoner kronor. Transaktionen slutfördes i februari 2019.

Klövern AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2002 med huvudsakligt fokus på kontor men även lokaler för bolag och organisationer verksamma inom vård, utbildning och detaljhandel samt lager och logistik. Klövern AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap och är idag ett av de större noterade fastighetsbolagen inom kommersiella lokaler.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson och Associate Ludwig Mild.

NREP

Real rådgav NREP vid förvärv av kontorsfastigheter på Stora Essingen i Stockholm.

Real rådgav NREP vid förvärv av fastigheterna Ångtvätten 16, Tvålen 7, Tvålen 4 och Stora Essingen 1:4 som är belägna på Stora Essingen i Stockholm från Lärarförbundet. Fastigheterna omfattar ca 19 000 kvm uthyrbar yta som i huvudsak består av kontorslokaler samt parkeringshus. Avsikten med förvärvet är att äga och förvalta fastigheterna tills en ny detaljplan för området antagits. Samtidigt har NREP ingått ett villkorat avtal med JM, där JM åtar sig att driva den nya detaljplanen samt att förvärva den större delen av de byggrätter som tillskapas när detaljplanen vunnit laga kraft.

NREP, grundat 2005, är en ledande nordisk fastighetsinvesterare med fokus på att skapa värdeskapande investeringsstrategier i utvalda segment av den nordiska fastighetsmarknaden. NREP rankas som världens mest konsekvent presterande fastighetsinvesterare. Verksamheten etablerades i Sverige, Finland, och Danmark och den första fonden lanserades under 2006. Sedan dess har bolaget lanserat sammanlagt 12 fonder och etablerat verksamhet även i Norge. Idag har NREP mer än 150 anställda. Bolaget är än idag helägt av dess delägare, vilka har gått från de ursprungliga tre till dagens elva. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partner Patrik Lilieblad samt Associates Carl Svensson, Robin Skoglund och Ludwig Mild.

Privata investerare

Real rådgav majoritetsaktieägarna och investerare vid en investering i Insicon AB.

Real rådgav ett konglomerat av aktieägare och investerare vid ett utköp och en investering i Insicon AB. Transaktionen avslutades under andra kvartalet 2016.

Insicon är ett svenskt mjukvaruproduktföretag som utvecklar och säljer systemet Insicon i2i till den europeiska försäkringsmarknaden. Företaget växer snabbt och har några av de mest kända kunderna inom försäkringsmarknaden.

Byråns team inkluderade främst Partner Patrik Lilieblad och Associate Mikaela Rennerfelt.

Privata investerare

Real rådgav majoritetsägarna vid försäljning av deras aktier i enheten som äger Whispr Group AB.

Real rådgav majoritetsägarna vid utköpet av samtliga av deras aktier i den enhet som äger Whispr Group AB. Whispr Group är resultatet av en sammanslagning med Mediapilot AB, vilket slutfördes under andra kvartalet 2015.

Whispr Group är ett av de ledande företagen inom konsumentdataanalys, strategi och aktiveringstjänster. Baserat på konsumentdata mäter, analyserar och förbättrar Whispr Group digitala marknadsföringsstrategier. Efter sammanslagningen med Mediapilot AB har en markant expandering av företaget skett och som kunder har de ett flertal företag som finns med på Fortune 500-listan. Företaget har kontor i New York, Oslo och Stockholm där det arbetar över 50 stycken specialiserade analytiker, strateger och digitala kommunikationsexperter.

Byråns team inkluderade främst Partner Patrik Lilieblad och Associate Johan Asklund.

Pedagogpoolen AB

Real rådgav Pedagogpoolen AB vid förvärv av majoritetsandel i Lärarjouren AB.

Real rådgav Pedagogpoolen AB (tidigare VRE Education AB) vid dess förvärv av majoritetsandel i Lärarjouren AB. Transaktionen slutfördes i januari 2016.

Pedagogpoolen AB etablerades 2001 av grundarna av Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor, vilken äger och förvaltar några av de mest kända och välrenommerade privatskolorna i Sverige. Lärarjouren AB är ett dotterbolag till Pedagogpoolen med fokus på att tillhandahålla lärarvikarier till grundskolor och gymnasium i Stockholmsregionen. Lärarjouren ägs av Pedagogpoolen tillsammans med Stockholms universitet och Kungliga tekniska högskolan.

Byråns team inkluderade främst Partner Patrik Lilieblad och Associate Frida Lindberg.

Life Science Partners, Ysios Capital, Sunstone Capital and Flerie Invest

Real rådgav ett konglomerat av investerare vid deras investering i OxThera AB.

OxThera AB genomförde en kapitalanskaffning om 32 000 000 euro för att slutföra utvecklingen av Oxabact®. Utöver de nuvarande aktieägarna Kurma Partners, IdInvest (Frankrike), Stiftelsen Industrifonden och Brohuvudet (Sverige), investerade Life Science Partners (Nederländerna), Ysios (Spanien), Sunstone (Danmark) och Flerie (Sverige) såsom ”co-investors”, vilka Real rådgav i framförallt struktur och ägarfrågor avseende investeringen. Investeringen gjordes genom teckning av en ny aktieklass. Transaktionen avslutades under fjärde kvartalet 2016.

OxThera är ett svenskt bioteknikbolag vars huvudsakliga inriktning är att utveckla läkemedel för behandlingar av primär hyperoxaluri. OxThera har världsomfattande rättigheter för tillverkning av läkemedel och metoder för behandling av primär hyperoxaluri. Bolaget utvecklar för närvarande två läkemedel; Oxabact®, vilket är för behandling av hyperoxaluri, och Oxazyme®, vilket är för behandling av dietisk hyperoxaluri och förebyggande av njurstenar. Oxabact® har särläkemedelsstatus i såväl Europa som USA för behandling av primär hyperoxaluri samt i Europa för behandling av så kallad korttarmssyndrom.

Byråns team inkluderade främst Partner Patrik Lilieblad samt Associates Johan Wrisemo och Frida Lindberg.

Stopp Holding AB

Real rådgav Stopp Holding AB vid försäljning av det digitala produktionsbolaget Stopp Family AB.

Real rådgav Stopp Holding AB vid försäljning av det digitala produktionsbolaget Stopp Family AB till det globala digitala produktionsbolaget MediaMonks. Transaktionen avslutades i december 2015.Köpeskillingen erlades i kontanter och värdepapper.

MediaMonks etablerades 2001 och är ett digitalt produktionsbolag som är medlem i SoDA och en del av FWA Hall of Fame. MediaMonks har 10 kontor runt om i världen och arbetar bland annat med världens ledande agenturer, största varumärken och innovativa media och teknikföretag. Efter förvärvet av Stopp Family AB kan MediaMonks anses vara det ledande mediaproduktionsbolag i världen med bland annat 97 Cannes-Lejon och 168 Favourite Website Awards.

Byråns team inkluderade främst Partner Patrik Lilieblad samt Associates Johan Wrisemo och Frida Lindberg.