Location: Stockholm

NREP

Real rådgav NREP vid förvärv av ungdomsbostäder i Skärholmen, Stockholm.

Real rådgav NREP vid förvärv av ungdomsbostäder i Skärholmen, Stockholm, från Wästbygg. Projektet innehåller 174 bostäder och ska uppföras av Wästbygg. Transaktionen slutfördes under det tredje kvartalet 2020.

NREP, grundat 2005, är en ledande nordisk fastighetsinvesterare med fokus på defensiva värdeskapande investeringsstrategier i utvalda segment av den nordiska fastighetsmarknaden. NREP har flera gånger rankats som världens mest konsekvent presterande fastighetsinvesterare. NREP förvaltar totalt 2,5 miljoner kvadratmeter i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Idag har NREP drygt 300 anställda. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partners Daniel Jönsson och Tom Hofset samt Associates Johan Asklund och Emma Hellberg.

NREP

Real rådgav NREP vid förvärv av projektfastighet i Tumba, Stockholm.

Real rådgav NREP vid förvärv av en projektfastighet i Tumba, Stockholm, från KopparCronan. På fastigheten finns en pågående detaljplanprocess och det finns en vision om att uppföra drygt 200 bostäder på fastigheten. Transaktionen slutfördes under det andra kvartalet 2020.

NREP, grundat 2005, är en ledande nordisk fastighetsinvesterare med fokus på defensiva värdeskapande investeringsstrategier i utvalda segment av den nordiska fastighetsmarknaden. NREP har flera gånger rankats som världens mest konsekvent presterande fastighetsinvesterare. NREP förvaltar totalt 2,5 miljoner kvadratmeter i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Idag har NREP drygt 300 anställda. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson samt Associates Johan Asklund, Linnea Thörnvik och Emma Hellberg.

NREP

Real rådgav NREP vid förvärv av bostadsprojekt i Stora Sköndal, Stockholm.

Real rådgav NREP vid förvärv av bostadsprojekt i Stora Sköndal, Stockholm, från Stora Sköndals Framtidsutveckling. Projektet förväntas innehålla 100 nya bostäder och är en del av den nya stadsdelen Stora Sköndal, söder om Stockholm. Transaktionen slutfördes under det fjärde kvartalet 2020.

NREP, grundat 2005, är en ledande nordisk fastighetsinvesterare med fokus på defensiva värdeskapande investeringsstrategier i utvalda segment av den nordiska fastighetsmarknaden. NREP har flera gånger rankats som världens mest konsekvent presterande fastighetsinvesterare. NREP förvaltar totalt 2,5 miljoner kvadratmeter i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Idag har NREP drygt 300 anställda. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partners Patrik Lilieblad och Tom Hofset samt Associates Johan Asklund och Robin Skoglund.

Coeli

Real rådgav Coeli vid förvärv av fastighet i Tyresö.

Real rådgav Coeli Fastighet II AB (publ) vid förvärv av fastigheten Tyresö Tennet 3. Fastigheten har en uthyrningsbar area om 1 215 kvm och en tomtareal om 7 066 kvm. Coeli kommer under innehavstiden att förädla fastigheten. Det totala överenskomna fastighetsvärdet uppgick till 41 750 000 kronor. Transaktionen slutfördes under det första kvartalet 2021.

Coeli, som funnits sedan 1994, är en svensk kapitalförvaltare som förvaltar cirka 27 miljarder kronor, och vars förvaltarteam specialiserar sig på aktivt förvaltade fonder inom aktier, räntor, hedge, fastigheter och private equity. Coelis fonder inom fastigheter och private equity erbjuder investeringsmöjligheter i tillgångsslag som normalt inte är tillgängliga för privata investerare. Idag har Coeli cirka 70 anställda och finns representerade med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson samt Associates Hannes Gosch och Linnea Thörnvik.

NREP

Real rådgav NREP i dess förvärv av Clarion Hotel Amaranten i Stockholm.

Real rådgav NREP vid förvärv av fastigheten Piperska Muren 2, hotellfastigheten Clarion Hotel Amaranten, som är belägen i centrala Stockholm från Petter Stordalens fastighetsbolag Strawberry Forever. Nordic Choice Hotels kommer även fortsättningsvis bedriva hotellverksamheten i lokalerna. Transaktionen slutfördes under tredje kvartalet 2020 och är den största hotelltransaktionen i Sverige sedan år 2015.

NREP, grundat 2005, är en ledande nordisk fastighetsinvesterare med fokus på defensiva värdeskapande investeringsstrategier i utvalda segment av den nordiska fastighetsmarknaden. NREP har flera gånger rankats som världens mest konsekvent presterande fastighetsinvesterare. NREP har rest 13 fonder och förvaltar totalt 2,5 miljoner kvadratmeter i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Idag har NREP cirka 250 anställda. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partner Patrik Lilieblad samt Associates Johan Asklund, Robin Skoglund och Emma Hellberg.

Privata investerare

Real rådgav majoritetsaktieägarna och företagsledning vid en investering i PIHR – Performing Ideas HR AB.

Real rådgav företagsledning och majoritetsägare i en aktie- och optionsinvestering i PIHR. Transaktionen avslutades under andra kvartalet 2019

PIHR är ett ledande svenskt HR Tech och konsultbolag som hjälper till att jämställa den globala arbetsmarknaden genom teknologi och expertrådgivning. PIHRs mjukvara för lönekartläggning för ökad jämställdhet används i fler än 40 länder och fler än 40% av de svenska storbolagen är kunder.

Byråns team inkluderade främst Partner Patrik Lilieblad och Associate Björn Oswaldson.

Hemsö Fastighets AB

Real rådgav Hemsö vid deras förvärv av ett polishus under uppförande i Rinkeby.

Real rådgav Hemsö Fastighets AB vid förvärvet av Rinkebys nya polishus under uppförande från Familjebostäder. Hemsös andel av projektets totala investering uppgår till cirka 480 miljoner kronor. Det nya polishuset, som kommer omfatta cirka 240 nya arbetsplatser, beräknas stå klart under andra kvartalet år 2020 och har hyrts ut till Polismyndigheten under ett 15-årigt hyresavtal. Den totala investeringen för projektet uppgår till cirka 650 miljoner kronor.

Hemsö inledde sin verksamhet 2009 när Kungsledens publika bestånd samlades i ett eget bolag och är idag en av Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö äger fastigheter i Sverige, Finland och Tyskland till ett värde om drygt 50 miljarder kronor.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson och Associates Björn Oswaldson och Fanny Davidsson.

Klövern AB (publ)

Real rådgav Klövern AB (publ) vid försäljning av en fastighet till Coeli Real Estate Fund I.

Real rådgav Klövern AB (publ) vid försäljning av fastigheten Mandelblomman 1 som är belägen i Spånga till Coeli Real Estate Fund I. Fastighetsvärdet var 71 miljoner kronor. Transaktionen slutfördes i februari 2019.

Klövern AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2002 med huvudsakligt fokus på kontor men även lokaler för bolag och organisationer verksamma inom vård, utbildning och detaljhandel samt lager och logistik. Klövern AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap och är idag ett av de större noterade fastighetsbolagen inom kommersiella lokaler.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson och Associate Ludwig Mild.

NREP

Real rådgav NREP vid förvärv av kontorsfastigheter på Stora Essingen i Stockholm.

Real rådgav NREP vid förvärv av fastigheterna Ångtvätten 16, Tvålen 7, Tvålen 4 och Stora Essingen 1:4 som är belägna på Stora Essingen i Stockholm från Lärarförbundet. Fastigheterna omfattar ca 19 000 kvm uthyrbar yta som i huvudsak består av kontorslokaler samt parkeringshus. Avsikten med förvärvet är att äga och förvalta fastigheterna tills en ny detaljplan för området antagits. Samtidigt har NREP ingått ett villkorat avtal med JM, där JM åtar sig att driva den nya detaljplanen samt att förvärva den större delen av de byggrätter som tillskapas när detaljplanen vunnit laga kraft.

NREP, grundat 2005, är en ledande nordisk fastighetsinvesterare med fokus på att skapa värdeskapande investeringsstrategier i utvalda segment av den nordiska fastighetsmarknaden. NREP rankas som världens mest konsekvent presterande fastighetsinvesterare. Verksamheten etablerades i Sverige, Finland, och Danmark och den första fonden lanserades under 2006. Sedan dess har bolaget lanserat sammanlagt 12 fonder och etablerat verksamhet även i Norge. Idag har NREP mer än 150 anställda. Bolaget är än idag helägt av dess delägare, vilka har gått från de ursprungliga tre till dagens elva. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partner Patrik Lilieblad samt Associates Carl Svensson, Robin Skoglund och Ludwig Mild.

Privata investerare

Real rådgav majoritetsaktieägarna och investerare vid en investering i Insicon AB.

Real rådgav ett konglomerat av aktieägare och investerare vid ett utköp och en investering i Insicon AB. Transaktionen avslutades under andra kvartalet 2016.

Insicon är ett svenskt mjukvaruproduktföretag som utvecklar och säljer systemet Insicon i2i till den europeiska försäkringsmarknaden. Företaget växer snabbt och har några av de mest kända kunderna inom försäkringsmarknaden.

Byråns team inkluderade främst Partner Patrik Lilieblad och Associate Mikaela Rennerfelt.