Location: Norrköping

Hemsö Fastighets AB

Real rådgav Hemsö vid försäljning av del av Nodhuset i Norrköping.

Real rådgav Hemsö Fastighets AB vid dess försäljning av den del av det så kallade Nodhuset i Norrköping som är avsett för bostäder, till Hyresbostäder i Norrköping. Nodhuset är under uppförande och kommer, förutom bostäder, även bland annat innehålla äldreomsorg- och vårdinrättningar. Bostadsdelen kommer att avstyckas i en tredimensionell fastighetsbildning. Transaktionen genomfördes under det tredje kvartalet 2018.

Hemsö inledde sin verksamhet 2009 när bolaget förvärvade dess första fastigheter och är idag en av Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö äger fastigheter i Sverige, Finland och Tyskland.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson och Associates Fanny Davidsson och Björn Oswaldson.

Aktiebolaget LAN Invest AB

Real rådgav Aktiebolaget LAN Invest AB vid försäljning av bostadsfastighet i Norrköping.

Real rådgav Aktiebolaget LAN Invest AB vid försäljning av bostadsfastighet i Norrköping till Gunnar Gunnarssons Fastighets AB. Transaktionen slutfördes under andra kvartalet 2017.

Aktiebolaget LAN Invest AB är ett svenskt familjeägt investeringsbolag med investeringar inom flertalet områden.

Byråns team inkluderade främst Partner Patrik Lilieblad och Associate Mikaela Rennerfelt.