Location: Göteborg

Altura

Real rådgav Altura vid förvärv av ett äldreboende i Göteborg.

Real rådgav Altura vid förvärv av ett äldreboende i Sisjödal, Göteborg, från Dawasta Omsorgsbostäder. Äldreboendet inrymmer 90 lägenheter och Astagården kommer bedriva äldreomsorg i boendet. Transaktionen slutfördes under det andra kvartalet 2020.

Altura, som är en del av NREP, äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter med primärt fokus på äldreboenden i Norden. Fastigheterna anpassas för både slutanvändare och vårdoperatörer med den senaste tekniken och hållbara material för att minska miljöpåverkan utan att göra avkall på komforten. Altura utvecklar långsiktigt och ska vara den självklara partnern till såväl offentliga som privata vårdoperatörer. För närvarande utvecklas ett tjugotal äldreboenden i Sverige och Danmark.

Byråns team inkluderade främst Partners Mikael Laag och Tom Hofset samt Associates Johan Asklund, Linnea Thörnvik och Daniel Bjurbom.

Hemsö Fastighets AB

Real rådgav Hemsö Fastighets AB vid bytesaffär med Fastighets AB Stenvalvet

Real rådgav Hemsö Fastighets AB vid bytesaffär med Fastighets AB Stenvalvet rörande totalt tolv skolfastigheter, vårdfastigheter och fastigheter inom segmentet rättsväsende till ett värde om drygt en miljard kronor. Transaktionen slutfördes under det första kvartalet 2018.

Hemsö inledde sin verksamhet 2009 när bolaget förvärvade dess första fastigheter och är idag en av Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö äger fastigheter i Sverige, Finland och Tyskland.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson och Associates Carl Svensson och Fanny Davidsson.

NREP

Real rådgav NREP vid försäljning av elva handelsfastigheter till SPP till ett sammanlagt värde om cirka 1,6 miljarder kronor

Real rådgav NREP vid försäljning av elva handelsfastigheter till SPP. Försäljningen är den största detaljhandelstransaktionen i Sverige under 2017 med ett sammanlagt värde om cirka 1,6 miljarder kronor. Transaktionen slutfördes under det tredje kvartalet 2017.

NREP, grundat 2005, är en ledande nordisk fastighetsinvesterare med fokus på defensiva värdeskapande investeringsstrategier i utvalda segment av den nordiska fastighetsmarknaden. NREP rankas som världens mest konsekvent presterande fastighetsinvesterare. Verksamheten etablerades i Sverige, Finland, och Danmark och den första fonden lanserades under 2006. Sedan dess har bolaget lanserat sammanlagt elva fonder och etablerat verksamhet även i Norge. Idag har NREP mer än 100 anställda, varav mer än 60 är specialister inom transaktioner eller förvaltning av fastigheter. Bolaget är än idag helägt av dess delägare, vilka har gått från de ursprungliga tre till dagens tolv. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partners Mikael Laag och Patrik Lilieblad och Associates Caisa Carlsson och Fanny Davidsson.

NREP

Real rådgav NREP vid förvärv av del av projektet Karlastaden i Göteborg.

Real rådgav NREP vid förvärv av del av projektet Karlastaden i Göteborg. Som en del av transaktionen bildade Serneke och NREP ett joint venture att reglera parternas långsiktiga samarbete, utveckling och ägande i projektet.

NREP, grundat 2005, är ett private equity-bolag verksamt inom fastighetsbranschen. NREP är en av de mest konsekvent högpresterande PERE-förvaltarna i världen. Verksamheten etablerades i Sverige, Finland, och Danmark och den första fonden lanserades under 2006. Sedan dess har bolaget lanserat sammanlagt tio fonder och etablerat verksamhet även i Norge. Idag har NREP mer än 100 anställda, varav 56 är specialister inom transaktioner eller förvaltning av fastigheter. Bolaget är än idag helägt av dess delägare, vilka har gått från de ursprungliga tre till dagens tolv. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partner Patrik Lilieblad och Mikael Laag samt Associate Johan Wrisemo.

Klövern AB (publ)

Real agerade rådgivare åt Klövern AB (publ) vid förvärv av fyra fastigheter i Göteborg från Cromwell till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 230 miljoner kronor.

Real agerade rådgivare åt Klövern AB (publ) vid förvärv av fyra fastigheter i Göteborg från Cromwell till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 230 miljoner kronor. Transaktionen slutfördes i mars 2017.

Klövern AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2002 med huvudsakligt fokus på kontor men även lokaler för bolag och organisationer verksamma inom vård, utbildning och detaljhandel samt lager och logistik. Klövern är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap och är idag ett av de större noterade fastighetsbolagen inom kommersiella lokaler.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson och Associate Johan Wrisemo.

Klövern AB (publ)

Real rådgav Klövern AB (publ) vid förvärv av kontorsfastigheten Majorna 220:4 i Göteborg från Aberdeen.

Real rådgav Klövern AB (publ) vid förvärv av kontorsfastigheten Majorna 220:4 i Göteborg från Aberdeen till ett sammanlagt värde om cirka 90 000 000 kronor. Transaktionen slutfördes under det andra kvartalet 2015.

Klövern AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2002 med huvudsakligt fokus på kontor men även lokaler för bolag och organisationer verksamma inom vård, utbildning och detaljhandel samt lager och logistik. Klövern är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap och är idag ett av de större noterade fastighetsbolagen inom kommersiella lokaler.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson och Associate Anthony Bitar.

NREP

Real rådgav NREP vid förvärv av del av bostadsprojektet Karlastaden i Göteborg.

Real rådgav NREP vid förvärv av del av bostadsprojektet Karlastaden i Göteborg. Karlastaden kommer att bli ett nytt bostadsområde på Lindholmen i centrala Göteborg. Området kommer att omfatta cirka 2 000 lägenheter och 70 000 kvadratmeter kommersiella ytor. Ett högt torn för bostäder, Karlatornet, kommer att definiera området och bli Nordens högsta bostadshus. Det sammanlagda värdet var cirka 1,5 miljarder kronor och transaktionen slutfördes i juni 2016.

NREP, grundat 2005, är ett private equity-bolag verksamt inom fastighetsbranschen. NREP är en av de mest konsekvent högpresterande PERE-förvaltarna i världen. Verksamheten etablerades i Sverige, Finland, och Danmark och den första fonden lanserades under 2006. Sedan dess har bolaget lanserat sammanlagt tio fonder och etablerat verksamhet även i Norge. Idag har NREP mer än 100 anställda, varav 56 är specialister inom transaktioner eller förvaltning av fastigheter. Bolaget är än idag helägt av dess delägare, vilka har gått från de ursprungliga tre till dagens tolv. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partners Mikael Laag och Patrik Lilieblad samt Associates Johan Wrisemo och Frida Lindberg.