Client: NREP

NREP

Real rådgav NREP vid förvärv av ungdomsbostäder i Skärholmen, Stockholm.

Real rådgav NREP vid förvärv av ungdomsbostäder i Skärholmen, Stockholm, från Wästbygg. Projektet innehåller 174 bostäder och ska uppföras av Wästbygg. Transaktionen slutfördes under det tredje kvartalet 2020.

NREP, grundat 2005, är en ledande nordisk fastighetsinvesterare med fokus på defensiva värdeskapande investeringsstrategier i utvalda segment av den nordiska fastighetsmarknaden. NREP har flera gånger rankats som världens mest konsekvent presterande fastighetsinvesterare. NREP förvaltar totalt 2,5 miljoner kvadratmeter i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Idag har NREP drygt 300 anställda. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partners Daniel Jönsson och Tom Hofset samt Associates Johan Asklund och Emma Hellberg.

NREP

Real rådgav NREP vid förvärv av projektfastighet i Tumba, Stockholm.

Real rådgav NREP vid förvärv av en projektfastighet i Tumba, Stockholm, från KopparCronan. På fastigheten finns en pågående detaljplanprocess och det finns en vision om att uppföra drygt 200 bostäder på fastigheten. Transaktionen slutfördes under det andra kvartalet 2020.

NREP, grundat 2005, är en ledande nordisk fastighetsinvesterare med fokus på defensiva värdeskapande investeringsstrategier i utvalda segment av den nordiska fastighetsmarknaden. NREP har flera gånger rankats som världens mest konsekvent presterande fastighetsinvesterare. NREP förvaltar totalt 2,5 miljoner kvadratmeter i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Idag har NREP drygt 300 anställda. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson samt Associates Johan Asklund, Linnea Thörnvik och Emma Hellberg.

NREP

Real rådgav NREP vid förvärv av bostadsprojekt i Stora Sköndal, Stockholm.

Real rådgav NREP vid förvärv av bostadsprojekt i Stora Sköndal, Stockholm, från Stora Sköndals Framtidsutveckling. Projektet förväntas innehålla 100 nya bostäder och är en del av den nya stadsdelen Stora Sköndal, söder om Stockholm. Transaktionen slutfördes under det fjärde kvartalet 2020.

NREP, grundat 2005, är en ledande nordisk fastighetsinvesterare med fokus på defensiva värdeskapande investeringsstrategier i utvalda segment av den nordiska fastighetsmarknaden. NREP har flera gånger rankats som världens mest konsekvent presterande fastighetsinvesterare. NREP förvaltar totalt 2,5 miljoner kvadratmeter i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Idag har NREP drygt 300 anställda. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partners Patrik Lilieblad och Tom Hofset samt Associates Johan Asklund och Robin Skoglund.

NREP

Real rådgav NREP vid försäljning av handelsfastigheten ”Saltsjöbaden Centrum”.

Real rådgav NREP vid försäljning av handelsfastigheten ”Saltsjöbaden Centrum” till Grandholm Fastigheter. Transaktionen slutfördes under det första kvartalet 2020.

NREP, grundat 2005, är en ledande nordisk fastighetsinvesterare med fokus på defensiva värdeskapande investeringsstrategier i utvalda segment av den nordiska fastighetsmarknaden. NREP har flera gånger rankats som världens mest konsekvent presterande fastighetsinvesterare. NREP förvaltar totalt 2,5 miljoner kvadratmeter i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Idag har NREP drygt 300 anställda. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partner Mikael Laag och Associate Carl Svensson.

NREP

Real rådgav Living vid förvärv av utvecklingsprojekt i Barkarby.

Real rådgav Living vid förvärv av ett utvecklingsprojekt från Skanska. Projektet kommer att omfatta 220 bostadslägenheter om totalt ca 13 090 kvm samt ca 525 kvm lokaler. Transaktionen slutfördes under första kvartalet 2021.

NREP, grundat 2005, är en ledande nordisk fastighetsinvesterare med fokus på defensiva värdeskapande investeringsstrategier i utvalda segment av den nordiska fastighetsmarknaden. NREP har flera gånger rankats som världens mest konsekvent presterande fastighetsinvesterare. NREP förvaltar totalt 2,5 miljoner kvadratmeter i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Idag har NREP drygt 300 anställda. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partner Patrik Lilieblad och Tom Hofset samt Associates Johan Asklund, Emma Hellberg och Simon Gille-Johnson.

NREP

Real rådgav NREP i dess förvärv av ett hyresbostadshus i Salem.

Real rådgav NREP vid förvärv av hyresbostadsprojektet Norra Vitsippan, som är belägen i Salem. Söder om Stockholm, från Skanska. Projektet omfattar sju hus om totalt 108 lägenheter. Husen kommer uppföras med stomme av trä och projektet beräknas vara färdigställt under tredje kvartalet 2021.

NREP, grundat 2005, är en ledande nordisk fastighetsinvesterare med fokus på defensiva värdeskapande investeringsstrategier i utvalda segment av den nordiska fastighetsmarknaden. NREP har flera gånger rankats som världens mest konsekvent presterande fastighetsinvesterare. NREP har rest 13 fonder och förvaltar totalt 2,5 miljoner kvadratmeter i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Idag har NREP cirka 250 anställda. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partner Patrik Lilieblad samt Associate Johan Asklund.

NREP

Real rådgav NREP i dess förvärv av Clarion Hotel Amaranten i Stockholm.

Real rådgav NREP vid förvärv av fastigheten Piperska Muren 2, hotellfastigheten Clarion Hotel Amaranten, som är belägen i centrala Stockholm från Petter Stordalens fastighetsbolag Strawberry Forever. Nordic Choice Hotels kommer även fortsättningsvis bedriva hotellverksamheten i lokalerna. Transaktionen slutfördes under tredje kvartalet 2020 och är den största hotelltransaktionen i Sverige sedan år 2015.

NREP, grundat 2005, är en ledande nordisk fastighetsinvesterare med fokus på defensiva värdeskapande investeringsstrategier i utvalda segment av den nordiska fastighetsmarknaden. NREP har flera gånger rankats som världens mest konsekvent presterande fastighetsinvesterare. NREP har rest 13 fonder och förvaltar totalt 2,5 miljoner kvadratmeter i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Idag har NREP cirka 250 anställda. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partner Patrik Lilieblad samt Associates Johan Asklund, Robin Skoglund och Emma Hellberg.

NREP

Real rådgav NREP vid förvärv av fyra närcentrum i Stockholmsregionen från Tristan Capital Partners.

Real rådgav NREP vid förvärv av en portfölj med fyra närcentrum i Stockholmsregionen från Tristan Capital Partners. I portföljen ingår Viksjö Centrum, Ekerö Centrum, Näsby Park Centrum samt Rondellen i Upplands Väsby. Transaktionen slutfördes under det första kvartalet 2020.

NREP, grundat 2005, är en ledande nordisk fastighetsinvesterare med fokus på defensiva värdeskapande investeringsstrategier i utvalda segment av den nordiska fastighetsmarknaden. NREP rankas som världens mest konsekvent presterande fastighetsinvesterare. Verksamheten etablerades i Sverige, Finland, och Danmark och den första fonden lanserades under 2006. Sedan dess har bolaget lanserat sammanlagt 13 fonder och etablerat verksamhet även i Norge. Idag har NREP mer än 185 anställda. Bolaget är än idag helägt av dess delägare, vilka har gått från de ursprungliga tre till dagens 13. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partners Mikael Laag och Patrik Lilieblad samt Associates Johan Asklund, Fanny Davidsson, Robin Skoglund, Ludwig Mild, Daniel Bjurbom, Hannes Gosch och Linnea Thörnvik.

NREP

Real rådgav NREP vid förvärv av logistikfastighet i Jönköping för AD Bildelars lagerverksamhet.

Real rådgav NREP vid förvärv av logistikfastighet i Jönköping från Reach Fastigheter. Logistikfastigheten kommer att användas för AD Bildelars lagerverksamhet. Transaktionen slutfördes i januari 2018.

NREP, grundat 2005, är en ledande nordisk fastighetsinvesterare med fokus på defensiva värdeskapande investeringsstrategier i utvalda segment av den nordiska fastighetsmarknaden. NREP rankas som världens mest konsekvent presterande fastighetsinvesterare. Verksamheten etablerades i Sverige, Finland, och Danmark och den första fonden lanserades under 2006. Sedan dess har bolaget lanserat sammanlagt 12 fonder och etablerat verksamhet även i Norge. Idag har NREP mer än 110 anställda, varav mer än 65 är specialister inom transaktioner eller förvaltning av fastigheter. Bolaget är än idag helägt av dess delägare, vilka har gått från de ursprungliga tre till dagens elva. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partner Mikael Laag och Associate Carl Svensson.

NREP

Real rådgav NREP vid försäljning av en fastighet till Corem Property Group.

Real rådgav NREP vid försäljning av fastigheten Öskaret 16 i Jönköping till Corem Property Group. Transaktionen slutfördes under det första kvartalet 2018.

NREP, grundat 2005, är en ledande nordisk fastighetsinvesterare med fokus på att skapa värdeskapande investeringsstrategier i utvalda segment av den nordiska fastighetsmarknaden. NREP rankas som världens mest konsekvent presterande fastighetsinvesterare. Verksamheten etablerades i Sverige, Finland, och Danmark och den första fonden lanserades under 2006. Sedan dess har bolaget lanserat sammanlagt 12 fonder och etablerat verksamhet även i Norge. Idag har NREP mer än 150 anställda. Bolaget är än idag helägt av dess delägare, vilka har gått från de ursprungliga tre till dagens elva. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partner Mikael Laag och Associate Carl Svensson.