Client: NREP

NREP

Real rådgav NREP i dess förvärv av ett hyresbostadshus i Salem.

Real rådgav NREP vid förvärv av hyresbostadsprojektet Norra Vitsippan, som är belägen i Salem. Söder om Stockholm, från Skanska. Projektet omfattar sju hus om totalt 108 lägenheter. Husen kommer uppföras med stomme av trä och projektet beräknas vara färdigställt under tredje kvartalet 2021.

NREP, grundat 2005, är en ledande nordisk fastighetsinvesterare med fokus på defensiva värdeskapande investeringsstrategier i utvalda segment av den nordiska fastighetsmarknaden. NREP har flera gånger rankats som världens mest konsekvent presterande fastighetsinvesterare. NREP har rest 13 fonder och förvaltar totalt 2,5 miljoner kvadratmeter i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Idag har NREP cirka 250 anställda. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partner Patrik Lilieblad samt Associate Johan Asklund.

NREP

Real rådgav NREP i dess förvärv av Clarion Hotel Amaranten i Stockholm.

Real rådgav NREP vid förvärv av fastigheten Piperska Muren 2, hotellfastigheten Clarion Hotel Amaranten, som är belägen i centrala Stockholm från Petter Stordalens fastighetsbolag Strawberry Forever. Nordic Choice Hotels kommer även fortsättningsvis bedriva hotellverksamheten i lokalerna. Transaktionen slutfördes under tredje kvartalet 2020 och är den största hotelltransaktionen i Sverige sedan år 2015.

NREP, grundat 2005, är en ledande nordisk fastighetsinvesterare med fokus på defensiva värdeskapande investeringsstrategier i utvalda segment av den nordiska fastighetsmarknaden. NREP har flera gånger rankats som världens mest konsekvent presterande fastighetsinvesterare. NREP har rest 13 fonder och förvaltar totalt 2,5 miljoner kvadratmeter i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Idag har NREP cirka 250 anställda. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partner Patrik Lilieblad samt Associates Johan Asklund, Robin Skoglund och Emma Hellberg.

NREP

Real rådgav NREP vid förvärv av fyra närcentrum i Stockholmsregionen från Tristan Capital Partners.

Real rådgav NREP vid förvärv av en portfölj med fyra närcentrum i Stockholmsregionen från Tristan Capital Partners. I portföljen ingår Viksjö Centrum, Ekerö Centrum, Näsby Park Centrum samt Rondellen i Upplands Väsby. Transaktionen slutfördes under det första kvartalet 2020.

NREP, grundat 2005, är en ledande nordisk fastighetsinvesterare med fokus på defensiva värdeskapande investeringsstrategier i utvalda segment av den nordiska fastighetsmarknaden. NREP rankas som världens mest konsekvent presterande fastighetsinvesterare. Verksamheten etablerades i Sverige, Finland, och Danmark och den första fonden lanserades under 2006. Sedan dess har bolaget lanserat sammanlagt 13 fonder och etablerat verksamhet även i Norge. Idag har NREP mer än 185 anställda. Bolaget är än idag helägt av dess delägare, vilka har gått från de ursprungliga tre till dagens 13. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partners Mikael Laag och Patrik Lilieblad samt Associates Johan Asklund, Fanny Davidsson, Robin Skoglund, Ludwig Mild, Daniel Bjurbom, Hannes Gosch och Linnea Thörnvik.

NREP

Real rådgav NREP vid förvärv av logistikfastighet i Jönköping för AD Bildelars lagerverksamhet.

Real rådgav NREP vid förvärv av logistikfastighet i Jönköping från Reach Fastigheter. Logistikfastigheten kommer att användas för AD Bildelars lagerverksamhet. Transaktionen slutfördes i januari 2018.

NREP, grundat 2005, är en ledande nordisk fastighetsinvesterare med fokus på defensiva värdeskapande investeringsstrategier i utvalda segment av den nordiska fastighetsmarknaden. NREP rankas som världens mest konsekvent presterande fastighetsinvesterare. Verksamheten etablerades i Sverige, Finland, och Danmark och den första fonden lanserades under 2006. Sedan dess har bolaget lanserat sammanlagt 12 fonder och etablerat verksamhet även i Norge. Idag har NREP mer än 110 anställda, varav mer än 65 är specialister inom transaktioner eller förvaltning av fastigheter. Bolaget är än idag helägt av dess delägare, vilka har gått från de ursprungliga tre till dagens elva. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partner Mikael Laag och Associate Carl Svensson.

NREP

Real rådgav NREP vid försäljning av en fastighet till Corem Property Group.

Real rådgav NREP vid försäljning av fastigheten Öskaret 16 i Jönköping till Corem Property Group. Transaktionen slutfördes under det första kvartalet 2018.

NREP, grundat 2005, är en ledande nordisk fastighetsinvesterare med fokus på att skapa värdeskapande investeringsstrategier i utvalda segment av den nordiska fastighetsmarknaden. NREP rankas som världens mest konsekvent presterande fastighetsinvesterare. Verksamheten etablerades i Sverige, Finland, och Danmark och den första fonden lanserades under 2006. Sedan dess har bolaget lanserat sammanlagt 12 fonder och etablerat verksamhet även i Norge. Idag har NREP mer än 150 anställda. Bolaget är än idag helägt av dess delägare, vilka har gått från de ursprungliga tre till dagens elva. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partner Mikael Laag och Associate Carl Svensson.

NREP

Real rådgav NREP vid förvärv av kontorsfastigheter på Stora Essingen i Stockholm.

Real rådgav NREP vid förvärv av fastigheterna Ångtvätten 16, Tvålen 7, Tvålen 4 och Stora Essingen 1:4 som är belägna på Stora Essingen i Stockholm från Lärarförbundet. Fastigheterna omfattar ca 19 000 kvm uthyrbar yta som i huvudsak består av kontorslokaler samt parkeringshus. Avsikten med förvärvet är att äga och förvalta fastigheterna tills en ny detaljplan för området antagits. Samtidigt har NREP ingått ett villkorat avtal med JM, där JM åtar sig att driva den nya detaljplanen samt att förvärva den större delen av de byggrätter som tillskapas när detaljplanen vunnit laga kraft.

NREP, grundat 2005, är en ledande nordisk fastighetsinvesterare med fokus på att skapa värdeskapande investeringsstrategier i utvalda segment av den nordiska fastighetsmarknaden. NREP rankas som världens mest konsekvent presterande fastighetsinvesterare. Verksamheten etablerades i Sverige, Finland, och Danmark och den första fonden lanserades under 2006. Sedan dess har bolaget lanserat sammanlagt 12 fonder och etablerat verksamhet även i Norge. Idag har NREP mer än 150 anställda. Bolaget är än idag helägt av dess delägare, vilka har gått från de ursprungliga tre till dagens elva. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partner Patrik Lilieblad samt Associates Carl Svensson, Robin Skoglund och Ludwig Mild.

NREP

Real rådgav NREP vid försäljning av NREP:s och SHH:s hyresrättsprojekt i Tumba.

Real rådgav NREP vid försäljningen av ett av NREP och SHH Bostad gemensamt ägt hyresrättsprojekt i Tumba till Trenum (ett joint venture mellan Balder och Tredje AB-fonden). Sammanlagt omfattade projektet 127 lägenheter om totalt ca 5 100 kvm. Transaktionen slutfördes under det andra kvartalet 2018.

NREP, grundat 2005, är en ledande nordisk fastighetsinvesterare med fokus på att skapa värdeskapande investeringsstrategier i utvalda segment av den nordiska fastighetsmarknaden. NREP rankas som världens mest konsekvent presterande fastighetsinvesterare. Verksamheten etablerades i Sverige, Finland, och Danmark och den första fonden lanserades under 2006. Sedan dess har bolaget lanserat sammanlagt 12 fonder och etablerat verksamhet även i Norge. Idag har NREP mer än 150 anställda. Bolaget är än idag helägt av dess delägare, vilka har gått från de ursprungliga tre till dagens elva. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partners Patrik Lilieblad samt Associate Fanny Davidsson.

NREP

Real rådgav NREP vid förvärv av äldreboende i Masmo från SHH och Balder.

Real rådgav NREP vid förvärv av ett äldreboende under uppförande i Masmo, Huddinge, från SHH och Balder. Äldreboendet omfattar ca 79 lägenheter med en uthyrbar area om ca 6 000 kvm. Transaktionen slutfördes under det tredje kvartalet 2018.

NREP, grundat 2005, är en ledande nordisk fastighetsinvesterare med fokus på att skapa värdeskapande investeringsstrategier i utvalda segment av den nordiska fastighetsmarknaden. NREP rankas som världens mest konsekvent presterande fastighetsinvesterare. Verksamheten etablerades i Sverige, Finland, och Danmark och den första fonden lanserades under 2006. Sedan dess har bolaget lanserat sammanlagt 12 fonder och etablerat verksamhet även i Norge. Idag har NREP mer än 150 anställda. Bolaget är än idag helägt av dess delägare, vilka har gått från de ursprungliga tre till dagens elva. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partner Mikael Laag samt Associates Johan Asklund och Björn Oswaldson.

NREP

Real rådgav NREP i dess joint venture med Drevviken Fastighetsförvaltning AB avseende tre utvecklingsprojekt rörande äldreboenden.

Real rådgav NREP vid ett joint venture med Drevviken Fastighetsförvaltning AB avseende utvecklingen av tre fastigheter där tre äldreboenden ska uppföras. Fastigheterna är belägna i Skåne, Blekinge och Mälardalen. Sammanlagt omfattar äldreboendena ca 170 lägenheter och en uthyrbar area om ca 12 300 kvm. Transaktionen slutfördes under det första kvartalet 2018.

NREP, grundat 2005, är en ledande nordisk fastighetsinvesterare med fokus på defensiva värdeskapande investeringsstrategier i utvalda segment av den nordiska fastighetsmarknaden. NREP rankas som världens mest konsekvent presterande fastighetsinvesterare. Verksamheten etablerades i Sverige, Finland, och Danmark och den första fonden lanserades under 2006. Sedan dess har bolaget lanserat sammanlagt 12 fonder och etablerat verksamhet även i Norge. Idag har NREP mer än 110 anställda, varav mer än 65 är specialister inom transaktioner eller förvaltning av fastigheter. Bolaget är än idag helägt av dess delägare, vilka har gått från de ursprungliga tre till dagens elva. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partners Mikael Laag och Patrik Lilieblad samt Associates Johan Asklund och Mauro Villaggi.

NREP

Real rådgav NREP vid förvärv av del av bostadsprojekt i Stockholm.

Real rådgav NREP vid förvärv av del av bostadsprojekt i Stockholm, innefattande cirka 200 lägenheter i Hjorthagen, Hammarbyhöjden och Årsta och markanvisningar för ytterligare cirka 250 lägenheter i Hagastaden. Transaktionen slutfördes i mars 2018.

NREP, grundat 2005, är en ledande nordisk fastighetsinvesterare med fokus på defensiva värdeskapande investeringsstrategier i utvalda segment av den nordiska fastighetsmarknaden. NREP rankas som världens mest konsekvent presterande fastighetsinvesterare. Verksamheten etablerades i Sverige, Finland, och Danmark och den första fonden lanserades under 2006. Sedan dess har bolaget lanserat sammanlagt 12 fonder och etablerat verksamhet även i Norge. Idag har NREP mer än 110 anställda, varav mer än 65 är specialister inom transaktioner eller förvaltning av fastigheter. Bolaget är än idag helägt av dess delägare, vilka har gått från de ursprungliga tre till dagens elva. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partner Mikael Laag och Associate Carl Svensson.