Client: Logicenters

Logicenters

Real rådgav Logicenters vid samarbete med Kilenkrysset avseende fastighet i Håbo kommun.

Real rådgav Logicenters vid dess samarbete med Kilenkrysset avseende utvecklandet av en fastighet utanför Bålsta i Håbo kommun. Logicenters och Kilenkrysset avser att uppföra en ny logistikpark inom fastigheten.

Logicenters, som är del av NREP, är en ledande aktör inom moderna logistikanläggningar i Norden med en total logistikyta om knappt två miljoner kvm med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. De utvecklar, återutvecklar och äger moderna logistikanläggningar i samtliga nyckelområden inom regionen. Logicenters är specialiserade på modern logistik och samtliga anläggningar håller den höga standard, kvalitet, effektivitet samt flexibilitet som världsledande logistikverksamhet kräver.

Byråns team inkluderade främst Partner Mikael Laag och Associate Carl Svensson.

Logicenters

Real rådgav Logicenters vid uthyrning av en del av logistikanläggning till Systembolaget.

Real rådgav Logicenters vid uthyrning av del av logistikanläggning i Brunna logistikpark till Systembolaget. Sammanlagt omfattar uthyrningen ca 14 000 kvm. Tillträde förväntas ske andra kvartalet 2019.

Logicenters, som är del av NREP, är en ledande aktör inom moderna logistikanläggningar i Norden med en total logistikyta om knappt två miljoner kvm med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. De utvecklar, återutvecklar och äger moderna logistikanläggningar i samtliga nyckelområden inom regionen. Logicenters är specialiserade på modern logistik och samtliga anläggningar håller den höga standard, kvalitet, effektivitet samt flexibilitet som världsledande logistikverksamhet kräver.

Byråns team inkluderade främst Partner Mikael Laag och Associate Ludwig Mild.

Logicenters

Real rådgav Logicenters vid uthyrning av logistikfastighet till Thomas Cook.

Real rådgav Logicenters vid tecknande av hyresavtal med Thomas Cook avseende en del av logistikanläggning på en fastighet i Landskrona, varpå en logistikbyggnad om ca 24 000 kvm kommer att uppföras. Hälften av ytan kommer vid färdigställande att uthyras till Thomas Cook. Transaktionen slutfördes under det första kvartalet 2019.

Logicenters, som är del av NREP, är en ledande aktör inom moderna logistikanläggningar i Norden med en total logistikyta om knappt två miljoner kvm med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. De utvecklar, återutvecklar och äger moderna logistikanläggningar i samtliga nyckelområden inom regionen. Logicenters är specialiserade på modern logistik och samtliga anläggningar håller den höga standard, kvalitet, effektivitet samt flexibilitet som världsledande logistikverksamhet kräver.

Byråns team inkluderade främst Partner Mikael Laag och Associate Fanny Davidsson.

Logicenters

Real rådgav Logicenters vid förvärv av logistikfastighet i Arlandastaden från Skanska som ska uthyras till Veddestagruppen.

Real rådgav Logicenters vid dess förvärv av logistikfastighet i Arlandastaden från Skanska. På fastigheten ska Skanska uppföra en logistikbyggnad om ca 25 000 kvm, som vid färdigställande ska förvärvas av Logicenters och sedan uthyras till Veddestagruppen.

Logicenters, som är del av NREP, är en ledande aktör inom moderna logistikanläggningar i Norden med en total logistikyta om knappt två miljoner kvm med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. De utvecklar, återutvecklar och äger moderna logistikanläggningar i samtliga nyckelområden inom regionen. Logicenters är specialiserade på modern logistik och samtliga anläggningar håller den höga standard, kvalitet, effektivitet samt flexibilitet som världsledande logistikverksamhet kräver.

Byråns team inkluderade främst Partner Mikael Laag och Associate Johan Asklund.

Logicenters

Real rådgav Logicenters vid förvärv av logistikfastighet i Arlandastaden från Skanska.

Real rådgav Logicenters vid dess förvärv av en logistikfastighet i Arlandastaden från Skanska. På fastigheten ska Skanska uppföra en logistikbyggnad om ca 24 600 kvm, som vid färdigställande ska uthyras till Aditro Logistics. Transaktionen slutfördes under det andra kvartalet 2018.

Logicenters, som är del av NREP, är en ledande aktör inom moderna logistikanläggningar i Norden med en total logistikyta om knappt två miljoner kvm med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. De utvecklar, återutvecklar och äger moderna logistikanläggningar i samtliga nyckelområden inom regionen. Logicenters är specialiserade på modern logistik och samtliga anläggningar håller den höga standard, kvalitet, effektivitet samt flexibilitet som världsledande logistikverksamhet kräver.

Byråns team inkluderade främst Partner Mikael Laag och Associate Johan Asklund.