Client: Logicenters

Logicenters

Real rådgav Logicenters vid samarbete med Kilenkrysset avseende utveckling av markområde i Staffanstorp.

Real rådgav Logicenters vid samarbete med Kilenkrysset avseende utveckling av ett 120 000 kvm stort markområde i Staffanstorp. Logicenters har möjlighet att bebygga upp till 60 000 kvm och inledningsvis avser Logicenters utveckla en logistikfastighet med cirka 24 000 kvm uthyrningsbar area. Området ligger i Kronoslätts Företagspark och tidigare har företag som Bring Frigo, Kuehne + Nagel och Microsoft etablerat sig i företagsparken. Transaktionen slutfördes under det första kvartalet 2020.

Logicenters, som är en del av NREP, är en ledande utvecklare och ägare av moderna logistikanläggningar i Norden med närvaro i Sverige, Danmark, Norge och Finland och över 1,3 miljoner kvadratmeter logistikutrymme. De utvecklar, återutvecklar och äger moderna logistikanläggningar i samtliga nyckelområden inom regionen. Logicenters är specialiserade på modern logistik och samtliga anläggningar håller den höga standard, kvalitet, effektivitet samt flexibilitet som världsledande logistikverksamhet kräver.

Byråns team inkluderade främst Partner Mikael Laag och Associates Fanny Davidsson och Hannes Gosch.

Logicenters

Real rådgav Logicenters vid uthyrning till Dahl samt förvärvet av Dahls logistikanläggning i Kallhäll.

Real rådgav Logicenters vid tecknande av hyresavtal med Dahl Sverige AB avseende en logistikanläggning på en fastighet i Bålsta, varpå en logistikanläggning om ca 72 000 kvm kommer att uppföras. Logistikanläggningen ska bli Dahls nya centrallager och beräknas stå redo för inflytt i slutet av 2022. Vidare rådgav Real Logicenters vid förvärvet av Dahls nuvarande 45 000 kvm stora logistikanläggning belägen i Kallhäll, mellan Bålsta och Stockholm. Transaktionen slutfördes under det fjärde kvartalet 2020.

Logicenters, som är en del av NREP, är en ledande utvecklare och ägare av moderna logistikanläggningar i Norden med närvaro i Sverige, Danmark, Norge och Finland och över 1,3 miljoner kvadratmeter logistikutrymme. De utvecklar, återutvecklar och äger moderna logistikanläggningar i samtliga nyckelområden inom regionen. Logicenters är specialiserade på modern logistik och samtliga anläggningar håller den höga standard, kvalitet, effektivitet samt flexibilitet som världsledande logistikverksamhet kräver.

Byråns team inkluderade främst Partner Mikael Laag och Associates Fanny Davidsson, Hannes Gosch och Linnea Thörnvik.

Logicenters

Real rådgav Logicenters vid förvärv av logistikfastighet i Landskrona för NA-KD:s lagerverksamhet.

Real rådgav Logicenters vid förvärv av logistikfastighet i Kronan Logistikpark i Landskrona. På fastigheten finns en modern logistikanläggning om totalt ca 23 000 kvm som i dagsläget är fullt uthyrd till e-handelsföretaget NA-KD Transaktionen slutfördes i november 2020.

Logicenters, som är en del av NREP, är en ledande utvecklare och ägare av moderna logistikanläggningar i Norden med närvaro i Sverige, Danmark, Norge och Finland och över 1,3 miljoner kvadratmeter logistikutrymme. De utvecklar, återutvecklar och äger moderna logistikanläggningar i samtliga nyckelområden inom regionen. Logicenters är specialiserade på modern logistik och samtliga anläggningar håller den höga standard, kvalitet, effektivitet samt flexibilitet som världsledande logistikverksamhet kräver.

Byråns team inkluderade främst Partner Mikael Laag samt Associate Linnea Thörnvik.

Logicenters

Real rådgav Logicenters vid samarbete med Kilenkrysset avseende fastighet i Håbo kommun.

Real rådgav Logicenters vid dess samarbete med Kilenkrysset avseende utvecklandet av en fastighet utanför Bålsta i Håbo kommun. Logicenters och Kilenkrysset avser att uppföra en ny logistikpark inom fastigheten.

Logicenters, som är del av NREP, är en ledande aktör inom moderna logistikanläggningar i Norden med en total logistikyta om knappt två miljoner kvm med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. De utvecklar, återutvecklar och äger moderna logistikanläggningar i samtliga nyckelområden inom regionen. Logicenters är specialiserade på modern logistik och samtliga anläggningar håller den höga standard, kvalitet, effektivitet samt flexibilitet som världsledande logistikverksamhet kräver.

Byråns team inkluderade främst Partner Mikael Laag och Associate Carl Svensson.

Logicenters

Real rådgav Logicenters vid uthyrning av en del av logistikanläggning till Systembolaget.

Real rådgav Logicenters vid uthyrning av del av logistikanläggning i Brunna logistikpark till Systembolaget. Sammanlagt omfattar uthyrningen ca 14 000 kvm. Tillträde förväntas ske andra kvartalet 2019.

Logicenters, som är del av NREP, är en ledande aktör inom moderna logistikanläggningar i Norden med en total logistikyta om knappt två miljoner kvm med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. De utvecklar, återutvecklar och äger moderna logistikanläggningar i samtliga nyckelområden inom regionen. Logicenters är specialiserade på modern logistik och samtliga anläggningar håller den höga standard, kvalitet, effektivitet samt flexibilitet som världsledande logistikverksamhet kräver.

Byråns team inkluderade främst Partner Mikael Laag och Associate Ludwig Mild.

Logicenters

Real rådgav Logicenters vid uthyrning av logistikfastighet till Thomas Cook.

Real rådgav Logicenters vid tecknande av hyresavtal med Thomas Cook avseende en del av logistikanläggning på en fastighet i Landskrona, varpå en logistikbyggnad om ca 24 000 kvm kommer att uppföras. Hälften av ytan kommer vid färdigställande att uthyras till Thomas Cook. Transaktionen slutfördes under det första kvartalet 2019.

Logicenters, som är del av NREP, är en ledande aktör inom moderna logistikanläggningar i Norden med en total logistikyta om knappt två miljoner kvm med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. De utvecklar, återutvecklar och äger moderna logistikanläggningar i samtliga nyckelområden inom regionen. Logicenters är specialiserade på modern logistik och samtliga anläggningar håller den höga standard, kvalitet, effektivitet samt flexibilitet som världsledande logistikverksamhet kräver.

Byråns team inkluderade främst Partner Mikael Laag och Associate Fanny Davidsson.

Logicenters

Real rådgav Logicenters vid förvärv av logistikfastighet i Arlandastaden från Skanska som ska uthyras till Veddestagruppen.

Real rådgav Logicenters vid dess förvärv av logistikfastighet i Arlandastaden från Skanska. På fastigheten ska Skanska uppföra en logistikbyggnad om ca 25 000 kvm, som vid färdigställande ska förvärvas av Logicenters och sedan uthyras till Veddestagruppen.

Logicenters, som är del av NREP, är en ledande aktör inom moderna logistikanläggningar i Norden med en total logistikyta om knappt två miljoner kvm med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. De utvecklar, återutvecklar och äger moderna logistikanläggningar i samtliga nyckelområden inom regionen. Logicenters är specialiserade på modern logistik och samtliga anläggningar håller den höga standard, kvalitet, effektivitet samt flexibilitet som världsledande logistikverksamhet kräver.

Byråns team inkluderade främst Partner Mikael Laag och Associate Johan Asklund.

Logicenters

Real rådgav Logicenters vid förvärv av logistikfastighet i Arlandastaden från Skanska.

Real rådgav Logicenters vid dess förvärv av en logistikfastighet i Arlandastaden från Skanska. På fastigheten ska Skanska uppföra en logistikbyggnad om ca 24 600 kvm, som vid färdigställande ska uthyras till Aditro Logistics. Transaktionen slutfördes under det andra kvartalet 2018.

Logicenters, som är del av NREP, är en ledande aktör inom moderna logistikanläggningar i Norden med en total logistikyta om knappt två miljoner kvm med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. De utvecklar, återutvecklar och äger moderna logistikanläggningar i samtliga nyckelområden inom regionen. Logicenters är specialiserade på modern logistik och samtliga anläggningar håller den höga standard, kvalitet, effektivitet samt flexibilitet som världsledande logistikverksamhet kräver.

Byråns team inkluderade främst Partner Mikael Laag och Associate Johan Asklund.