Client: Kungsleden

Kungsleden AB (publ)

Real rådgav Kungsleden AB (publ) vid förvärv av fyra handelsfastigheter i Jönköping och Malmö från Alecta.

Real rådgav Kungsleden AB (publ) vid förvärv av fyra handelsfastigheter i Jönköping och Malmö från Alecta för ett överenskommet fastighetsvärde om 385 000 000 kronor. Transaktionen slutfördes i juni 2015.

Kungsleden AB (publ) är ett fastighetsbolag specialiserat på att äga, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner med ett fokus på långsiktigt ägande och aktiv förvaltning. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson och Associate Johan Wrisemo.