Client: Hemsö

Hemsö Fastighets AB

Real rådgav Hemsö vid förvärvet av fyra fastigheter i det gamla regementsområdet i Ystad.

Real rådgav Hemsö Fastighets AB vid förvärvet av fyra fastigheter i det gamla regementsområdet i Ystad från Ystads Industrifastigheter AB, ett av Ystad kommun helägt bolag. Köpeskillingen för fastigheterna uppgick till sammanlagt ca 130 000 000 kronor. Transaktionen slutfördes under det fjärde kvartalet 2020.

Hemsö inledde sin verksamhet 2009 när bolaget förvärvade dess första fastigheter och är idag en av Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö äger fastigheter i Sverige, Finland och Tyskland.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson och Associates Robin Skoglund och Linnea Thörnvik.

Hemsö Fastighets AB

Real rådgav Hemsö vid deras förvärv av ett polishus under uppförande i Rinkeby.

Real rådgav Hemsö Fastighets AB vid förvärvet av Rinkebys nya polishus under uppförande från Familjebostäder. Hemsös andel av projektets totala investering uppgår till cirka 480 miljoner kronor. Det nya polishuset, som kommer omfatta cirka 240 nya arbetsplatser, beräknas stå klart under andra kvartalet år 2020 och har hyrts ut till Polismyndigheten under ett 15-årigt hyresavtal. Den totala investeringen för projektet uppgår till cirka 650 miljoner kronor.

Hemsö inledde sin verksamhet 2009 när Kungsledens publika bestånd samlades i ett eget bolag och är idag en av Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö äger fastigheter i Sverige, Finland och Tyskland till ett värde om drygt 50 miljarder kronor.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson och Associates Björn Oswaldson och Fanny Davidsson.

Hemsö Fastighets AB

Real rådgav Hemsö vid försäljning av del av Nodhuset i Norrköping.

Real rådgav Hemsö Fastighets AB vid dess försäljning av den del av det så kallade Nodhuset i Norrköping som är avsett för bostäder, till Hyresbostäder i Norrköping. Nodhuset är under uppförande och kommer, förutom bostäder, även bland annat innehålla äldreomsorg- och vårdinrättningar. Bostadsdelen kommer att avstyckas i en tredimensionell fastighetsbildning. Transaktionen genomfördes under det tredje kvartalet 2018.

Hemsö inledde sin verksamhet 2009 när bolaget förvärvade dess första fastigheter och är idag en av Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö äger fastigheter i Sverige, Finland och Tyskland.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson och Associates Fanny Davidsson och Björn Oswaldson.

Hemsö Fastighets AB

Real rådgav Hemsö Fastighets AB vid bytesaffär med Fastighets AB Stenvalvet

Real rådgav Hemsö Fastighets AB vid bytesaffär med Fastighets AB Stenvalvet rörande totalt tolv skolfastigheter, vårdfastigheter och fastigheter inom segmentet rättsväsende till ett värde om drygt en miljard kronor. Transaktionen slutfördes under det första kvartalet 2018.

Hemsö inledde sin verksamhet 2009 när bolaget förvärvade dess första fastigheter och är idag en av Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö äger fastigheter i Sverige, Finland och Tyskland.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson och Associates Carl Svensson och Fanny Davidsson.

Hemsö Fastighets AB

Real rådgav Hemsö Fastighets AB vid förvärv av ett vårdhem i Växjö från Skanska.

Real rådgav Hemsö Fastighets AB vid förvärv av ett vårdhem i Växjö från Skanska till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 114 000 000 kronor. Transaktionen slutfördes i oktober 2015.

Hemsö inledde sin verksamhet 2009 när bolaget förvärvade dess första fastigheter och är idag en av Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö äger fastigheter i Sverige, Finland och Tyskland.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson och Associate Johan Wrisemo.

Hemsö Fastighets AB

Real rådgav Hemsö Fastighets AB vid förvärv av ett vårdhem och tre skolfastigheter från Landsort Care 2 AB.

Real rådgav Hemsö Fastighets AB vid förvärv av ett vårdhem och tre skolfastigheter från Landsort Care 2 AB till ett sammanlagt värde om cirka 285 miljoner kronor. Transaktionen slutfördes i november 2015.

Hemsö inledde sin verksamhet 2009 när bolaget förvärvade dess första fastigheter och är idag en av Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö äger fastigheter i Sverige, Finland och Tyskland.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson och Associate Johan Wrisemo.

Hemsö Fastighets AB

Real rådgav Hemsö Fastighets AB vid förvärvet av fem samhällsfastigheter från Luleå kommun.

Real rådgav Hemsö Fastighets AB vid förvärvet av fem samhällsfastigheter från Luleå kommun. Köpeskillingen för fastigheterna uppgick sammanlagt till cirka 100 miljoner kronor. I samband med förvärvet erhöll Hemsö även en markanvisning från Luleå kommun avseende ett äldreboende. Investeringsbeloppet avseende nybyggnadsprojektet på markanvisningsområdet uppgår till cirka 270 miljoner kronor. Transaktionen slutfördes i april 2017.

Hemsö inledde sin verksamhet 2009 när bolaget förvärvade dess första fastigheter och är idag en av Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö äger fastigheter i Sverige, Finland och Tyskland.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson och Associate Mikaela Rennerfelt

Hemsö Fastighets AB

Real rådgav Hemsö Fastighets AB vid förvärv av en fastighet för utbildningsändamål i Sollentuna från Exerton.

Real rådgav Hemsö Fastighets AB vid förvärv av en fastighet för utbildningsändamål i Sollentuna från Exerton till ett sammanlagt värde om cirka 290 miljoner kronor. Transaktionen slutfördes den 1 februari 2016.

Hemsö inledde sin verksamhet 2009 när bolaget förvärvade dess första fastigheter och är idag en av Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö äger fastigheter i Sverige, Finland och Tyskland.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson och Associate Mikaela Rennerfelt.