Client: Hemfosa

Hemfosa

Real rådgav Hemfosa vid förvärv av flertal LSS-boenden.

Real rådgav Hemfosa vid förvärv av flertal LSS-boenden som är uppförda eller under uppförande från Emrahus till ett totalt värde om ca. 103 000 000 kronor. Förvärvet utgör ett led i ett större samarbete som Hemfosa har ingått med Emrahus om förvärv av färdigställda och uthyrda LSS-boenden.

Hemfosa intar en unik ställning som det enda börsnoterade fastighetsbolaget i Sverige vars huvudsakliga inriktning är att förvärva, förvalta och utveckla samhällsfastigheter. Hemfosa är etablerade i Sverige, Norge och Finland.

Hemfosa

Real rådgav Hemfosa vid förvärv av en fastighet med bland annat skolor, vårdlokaler och kriminalvårdsanstalt i Mariestad.

Real rådgav Hemfosa vid förvärv av en fastighet med 25 byggnader, däribland skolor, vårdlokaler och kriminalvårdsanstalt till ett fastighetsvärde om ca. 274 000 000 kronor. Transaktionen slutfördes i juni 2019.

Hemfosa intar en unik ställning som det enda börsnoterade fastighetsbolaget i Sverige vars huvudsakliga inriktning är att förvärva, förvalta och utveckla samhällsfastigheter. Hemfosa är etablerade i Sverige, Norge och Finland.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson och Associate Robin Skoglund.