Client: Fastighets AB Norrtull

Fastighets AB Norrtull

Real rådgav Fastighets AB Norrtull vid försäljning av en fastighetsportfölj innehållandes sju bilförsäljningsfastigheter till Ankarhagen innefattande totalt 17 500 kvadratmeter uthyrbar area.

Real rådgav Fastighets AB Norrtull vid försäljning av en fastighetsportfölj innehållandes sju bilförsäljningsfastigheter till Ankarhagen innefattande totalt 17 500 kvadratmeter uthyrbar area. Transaktionen slutfördes i oktober 2016.

Fastighets AB Norrtull är ett fastighetsbolag specialiserat på ägande och förvaltning av kontor över hela landet. Bolaget är ett dotterbolag till OK ekonomisk förening.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson och Associate Timmo Öhman.

Fastighets AB Norrtull

Real rådgav Fastighets AB Norrtull vid förvärv av fyra fastigheter i Södertälje.

Real rådgav Fastighets AB Norrtull vid förvärv av fyra fastigheter i Södertälje. Transaktionen slutfördes i februari 2016.

Fastighets AB Norrtull är ett fastighetsbolag specialiserat på ägande och förvaltning av kontor över hela landet. Bolaget är ett dotterbolag till OK ekonomisk förening.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson och Associate Johan Wrisemo.