Client: Coeli

Coeli

Real rådgav Coeli vid förvärv av fastighet i Tyresö

Real rådgav Coeli Fastighet II AB (publ) vid förvärv av fastigheten Tyresö Tennet 8. Fastigheten har en uthyrningsbar area om 1 694 kvm och en tomtareal om 2 750 kvm. Coeli kommer under innehavstiden att förädla fastigheten. Det totala överenskomna fastighetsvärdet uppgick till 65 000 000 kronor. Transaktionen som slutfördes under det andra kvartalet 2021 utgör Coelis tredje fastighetsförvärv inom kvarteret Tennet i Tyresö.

Coeli, som funnits sedan 1994, är en svensk kapitalförvaltare som förvaltar cirka 27 miljarder kronor, och vars förvaltarteam specialiserar sig på aktivt förvaltade fonder inom aktier, räntor, hedge, fastigheter och private equity. Coelis fonder inom fastigheter och private equity erbjuder investeringsmöjligheter i tillgångsslag som normalt inte är tillgängliga för privata investerare. Idag har Coeli cirka 70 anställda och finns representerade med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson samt Associates Hannes Gosch och Linnea Thörnvik.

Coeli

Real rådgav Coeli vid förvärv av fastighet i Tyresö.

Real rådgav Coeli Fastighet II AB (publ) vid förvärv av fastigheten Tyresö Tennet 3. Fastigheten har en uthyrningsbar area om 1 215 kvm och en tomtareal om 7 066 kvm. Coeli kommer under innehavstiden att förädla fastigheten. Det totala överenskomna fastighetsvärdet uppgick till 41 750 000 kronor. Transaktionen slutfördes under det första kvartalet 2021.

Coeli, som funnits sedan 1994, är en svensk kapitalförvaltare som förvaltar cirka 27 miljarder kronor, och vars förvaltarteam specialiserar sig på aktivt förvaltade fonder inom aktier, räntor, hedge, fastigheter och private equity. Coelis fonder inom fastigheter och private equity erbjuder investeringsmöjligheter i tillgångsslag som normalt inte är tillgängliga för privata investerare. Idag har Coeli cirka 70 anställda och finns representerade med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson samt Associates Hannes Gosch och Linnea Thörnvik.

Coeli

Real rådgav Coeli vid förvärv av två fastigheter i Åkersberga.

Real rådgav Coeli Fastighet I AB (publ) och Coeli Fastighet II AB (publ) vid förvärv av två fastigheter i Åkersberga. Fastigheterna har en uthyrningsbar area om 1 415 kvm samt cirka 2 000 kvm mark respektive en uthyrningsbar area om 1 181 kvm samt 2 800 kvm mark. Coeli kommer under innehavstiden att förädla fastigheterna. Det totala överenskomna fastighetsvärderna uppgick till 58 400 000 kronor. Transaktionerna slutfördes under det andra kvartalet 2020.

Coeli, som funnits sedan 1994, är en svensk kapitalförvaltare som förvaltar cirka 20 miljarder kronor, och vars förvaltarteam specialiserar sig på aktivt förvaltade fonder inom aktier, räntor, hedge, fastigheter och private equity. Coelis fonder inom fastigheter och private equity erbjuder investeringsmöjligheter i tillgångsslag som normalt inte är tillgängliga för privata investerare. Idag har Coeli cirka 70 anställda och finns representerade med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Uppsala och Örebro.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson och Associates Daniel Bjurbom och Hannes Gosch.

Coeli

Real rådgav Coeli vid förvärv av två fastigheter i Hässelby och Borås.

Real rådgav Coeli Fastighet II AB (publ) vid förvärv av två fastigheter i Hässelby, Stockholm och Borås. Fastigheterna har en uthyrningsbar area om 2 340 kvm respektive 2 540 kvm och är fullt uthyrda till Plantagen. Coeli kommer under innehavstiden att förädla fastigheterna. Transaktionen slutfördes under det tredje kvartalet 2020.

Coeli, som funnits sedan 1994, är en svensk kapitalförvaltare som förvaltar cirka 20 miljarder kronor, och vars förvaltarteam specialiserar sig på aktivt förvaltade fonder inom aktier, räntor, hedge, fastigheter och private equity. Coelis fonder inom fastigheter och private equity erbjuder investeringsmöjligheter i tillgångsslag som normalt inte är tillgängliga för privata investerare. Idag har Coeli cirka 70 anställda och finns representerade med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Uppsala och Örebro.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson och Associates Björn Oswaldson och Fanny Davidsson.