Client: BroGripen

BroGripen

Real rådgav BroGripen AB vid förvärv av bostadsfastigheter i Mariefred, Ängelholm, Trelleborg och Enköping.

Real rådgav BroGripen AB vid förvärv av bostadsfastigheter i Mariefred, Ängelholm, Trelleborg och Enköping till ett sammanlagt värde om cirka 850 000 000 kronor.

BroGripen är ett privat fastighetsbolag grundat 1994. Koncernen äger och förvaltar bostadsfastigheter över hela landet.

Byråns team inkluderade främst Partner Mikael Laag och Associate Anthony Bitar.

BroGripen

Real rådgav BroGripen AB vid försäljning av bostadsfastigheter i Norrköping, Trelleborg och Ystad till Eklöf Fastighets AB, Heimstaden och Riksbyggen.

Real rådgav BroGripen AB vid försäljning av bostadsfastigheter i Norrköping, Trelleborg och Ystad till Eklöf Fastighets AB, Riksbyggen och Heimstaden till ett sammanlagt värde om över en miljard kronor.

BroGripen är ett privat fastighetsbolag grundat 1994. Koncernen äger och förvaltar bostadsfastigheter över hela landet.

Byråns team inkluderade främst Partner Mikael Laag och Associates Anthony Bitar, Timmo Öhman samt Charlotte Winberg.

BroGripen

Real rådgav BroGripen AB vid försäljning av nio bostadsfastigheter till ett antal bostadsrättsföreningar.

Real rådgav BroGripen AB vid försäljning av nio bostadsfastigheter till ett antal bostadsrättsföreningar till ett sammanlagt värde om cirka 500 000 000 kronor. Transaktionerna slutfördes under det första kvartalet 2017.

BroGripen är en privat fastighetskoncern grundad 1994. Koncernen äger och förvaltar bostadsfastigheter över hela landet.

Byråns team inkluderade främst Partner Mikael Laag och Associate Anthony Bitar.