Client: Barings

Barings

Real rådgav Barings vid förvärv av kontorsfastigheten Fleminggatan 7 i centrala Stockholm från Mengus.

Real rådgav Barings vid förvärv av kontorsfastigheten Fleminggatan 7 i centrala Stockholm från Mengus till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1 100 000 000 kronor. Transaktionen slutfördes i maj 2018.

Barings är ett globalt kapitalförvaltningsbolag med kontor i 17 länder. Huvudkontoret är stationerat i Charlotte, North Carolina, USA. Barings har en långvarig och väletablerad ställning i Nordamerika, Europa och Asien-Stillahavsregionen.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson och Associate Carl Svensson.

Barings

Real har agerat rådgivare Nordic Retail Fund, hanterad av Barings vid försäljning av Gallerian Sigma i Västerås till Regio.

Real har agerat rådgivare Nordic Retail Fund, hanterad av Barings vid försäljning av Gallerian Sigma i Västerås till Regio. Transaktionen slutfördes i mars 2017.

Barings är ett globalt kapitalförvaltningsbolag med kontor i 17 länder. Huvudkontoret är stationerat i USA, Charlotte, North Carolina. Barings har en långvarig och väletablerad ställning i Nordamerika, Europa och Asien-Stillahavsregionen.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson.

Barings

Real rådgav Nordic Retail Fund, hanterad av Barings, vid försäljning av Rosengård Centrum i Malmö till Fastighets AB Trianon.

Real rådgav Nordic Retail Fund, hanterad av Barings, vid försäljning av Rosengård Centrum i Malmö till Fastighets AB Trianon. Transaktionen slutfördes den 1 september 2016.

Barings är ett globalt kapitalförvaltningsbolag med kontor i 17 länder. Huvudkontoret är stationerat i USA, Charlotte, North Carolina. Barings har en långvarig och väletablerad ställning i Nordamerika, Europa och Asien-Stillahavsregionen.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson och Associate Caisa Carlsson.

Barings

Real rådgav Barings vid Barings förvärv av Åhléns Citys fastighet i centrala Malmö från Vencom och Rockspring Property Investment.

Real rådgav Barings vid Barings förvärv av Åhléns Citys fastighet i centrala Malmö från Vencom och Rockspring Property Investment till ett underliggande fastighetsvärde om 365 miljoner kronor. Transaktionen slutfördes i december 2015.

Barings är ett globalt kapitalförvaltningsbolag med kontor i 17 länder. Huvudkontoret är stationerat i Charlotte, North Carolina, USA. Barings har en långvarig och väletablerad ställning i Nordamerika, Europa och Asien-Stillahavsregionen.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson.