Client: Anders Tegelberg AB

Anders Tegelberg AB

Real rådgav Anders Tegelberg AB vid förvärv av industrifastighet i Tullinge.

Real rådgav Anders Tegelberg AB vid förvärv av industrifastigheten Genetikern 2 i Botkyrka kommun från DistIT AB (publ). Det överenskomna fastighetsvärdet uppgick till 102 000 000 kronor och förvärvet gjordes i partnerskap med Randviken Fastigheter AB (publ). Fastigheten består i dagsläget av cirka 6 750 kvm uthyrningsbar area, varav cirka 3 000 kvm är uthyrda till PostNord Sverige AB.

Transaktionen genomfördes under första kvartalet 2019.

Byråns team inkluderade främst Partner Patrik Lilieblad samt Associate Carl Svensson.