Nyheter

Här har vi samlat våra senaste artiklar, pressmeddelanden och nyhetsbrev.

Tillbaka

Förstahandshyresgästs ansvar när andrahandshyresgäst kvarstannat i lägenhet

Högsta domstolen meddelade den 21 februari 2023 prövningstillstånd i fråga om förstahandshyresgästs ansvar när andrahandshyresgäst kvarstannat i lägenhet efter att hyrestiden har löpt ut (Hovrätten över Skåne och Blekinges beslut i mål T 1786-22).

Förstahandshyresgästen hyrde ut en bostadslägenhet i andrahand. Förstahandshyresgästen hade sagt upp sitt hyresavtal men andrahandshyresgästen kvarstannade i lägenheten efter avflyttningsdatumet. Andrahandshyresgästen hade även bytt lås på dörren och därmed förhindrade fastighetsägaren och förstahandshyresgästen att tillträda lägenheten. Frågan i målet gällde om förstahandshyresgästen är skyldig att ersätta fastighetsägaren för den tid som fastighetsägaren inte kunnat hyra ut bostaden till en annan hyresgäst.

Tingsrätten fann att förstahandshyresgästen är ansvarig för andrahandshyresgästens förpliktelser och därför skulle svara för den förlust som fastighetsägaren lidit av att inte kunna hyra ut bostaden till en annan hyresgäst. Hovrätten meddelade inte prövningstillstånd, vilket Högsta domstolen däremot nu har gjort.

För mer information om avgörandet, vänligen kontakta: Fanny Davidsson, Senior Associate

Mobil: +46 (0)72 373 03 54

Email: fd@realadv.se