FASTIGHETSRÄTT

FASTIGHETSRÄTT

Ändringar i lag om skydd mot olyckor

Från nyhetsbrev nummer 2/2020

Den 1 januari 2021 träder vissa ändringar i lag om skydd mot olyckor (2003:778) i kraft. Ändringarna avser bland annat förstärkt tillsyn och att tillsynen flyttas från länsstyrelserna till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och att skyldigheten att lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet slopas, vilket ägare till byggnader och andra anläggningar i vissa fall måste göra idag.

För mer information, vänligen kontakta:

Fanny Davidsson, biträdande jurist
Mobil: +46 72 373 03 54
Email: fd@realadv.se