ENTREPRENADRÄTT

ENTREPRENADRÄTT

Revideringsarbetet AB/ABT

Från nyhetsbrev nummer 1/2020

Sedan flera år tillbaka pågår ett arbete med att revidera de för byggbranschen dominerande standardavtalen AB och ABT. AB 04 respektive ABT 06 kommer alltså att ersättas av nya och – enligt uppgift – väsentligt omarbetade versioner. Tidplanen för detta har dock på grund av pandemin förskjutits och ambitionen nu är att avsluta revideringsarbetet under 2021.

För mer information om det aktuella revideringsarbetet, vänligen kontakta:

Tom Hofset, delägare
Mobil: +46 72 588 19 93
Email: th@realadv.se