Team: Real estate

Simon Gille-Johnson

Emma Hellberg

Linnea Thörnvik

Tom Hofset

Tom har omfattande erfarenhet av entreprenadrätt och fastighetsrätt med fokus på projektutveckling och därmed sammanhängande frågor såsom planläggning och bygglov, fastighetsbildning och andra offentligrättsliga och civilrättsliga genomförandefrågor. Tidigare klienter har varit svenska och utländska fastighetsfonder, fastighetsbolag, industribolag, kommuner och kommunägda bolag.

Hannes Gosch

Daniel Bjurbom

Ludwig Mild

Robin Skoglund

Björn Oswaldson

Johan Asklund