Team: Corporate

Linnea Thörnvik

Hannes Gosch

Ludwig Mild

Robin Skoglund

Johan Asklund

Carl Svensson

Patrik Lilieblad

Patrik har mångårig erfarenhet och kunskap av företagsförvärv, riskkapital, fastighetstransaktioner och allmänna affärsjuridiska och bolagsrättsliga frågor från att ha arbetat med svenska och internationella klienter inom ett stort antal industrier. Utöver transaktionsrelaterade frågor arbetar Patrik även med omstruktureringar, joint ventures, ägarfrågor, investeringar och venture capital. Tidigare klienter har varit svenska och utländska fonder, riskkapitalbolag, ägarstyrda bolag, banker, fastighetsbolag och svenska och utländska industriella bolag. Patrik har särskild erfarenhet från telekom, luftfarts- och gruvindustrin.