Om RealMångfald

Mångfald

Real eftersträvar en arbetsmiljö som välkomnar och stöttar utveckling hos individer från alla bakgrunder.

Vi tror på kompetensen och de personliga kvaliteterna hos varje individ.